Pdf

Železniški promet v Velenju ni prilagojen invalidom

Poslal Neznan Neznan

Povzetek

Vprašanje: Železniška postaja v Velenju ni prilagojena invalidskim vozičkom in gibalno oviranim. Vhod v prostor, kjer je mogoče kupiti karte, je preozek. Pri enem vhodu je stopnica, pri drugem pa zelo ozek pločnik. Vhod v čakalnico je opremljen s stopnico. Invalidski voziček ne more na vlak zaradi stopnic. Vhod je preozek. Kako se lahko invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo pelje z vlakom iz Velenja do Celja?

Odgovor: Na relaciji Celje – Velenje vozijo dizelmotorne garniture - DMG 813/814, t.i. Fiati in te garniture niso primerne za vstop oz. vkrcanje / izkrcanje oseb na invalidskih vozičkih. Rešitev bi bila v prenovi voznih sredstev. Želimo, da bi čimprej prišlo do posodobitve voznega parka za potniški promet in vemo, da bi bila rešitev v nabavi voznih sredstev. V zvezi z nabavo novih voznih sredstev gre za kompleksen in vreden projekt, ki zahteva potrditve s strani lastnika – države. Nakup sodobnih vlakov in ustrezno urejanje postajne infrastrukture so povezani s precejšnjimi stroški in se načrtujejo dolgoročno. Tudi če bi na omenjeni relaciji lahko vozil vlak, ki bi bil ustrezen za vkrcanje invalidskega vozička, postaja Velenje žal ni opremljena s pripomočki za vstop/izstop potnikov na invalidskih vozičkih. Tam ni premičnega osebnega dvigala za vstop/izstop potnika na invalidskem vozičku.

Podrobnosti

Objava

Železniška postaja v Velenju ni prilagojena invalidskim vozičkom in gibalno oviranim. Razlogi:

-Vhod v prostor, kjer je mogoče kupiti karte, je preozek. Pri enem vhodu je stopnica, pri drugem pa zelo ozek pločnik. -Vhod v čakalnico je opremljen s stopnico. -Invalidski voziček ne more na vlak zaradi stopnic. Vhod je preozek.

Na spletni strani Slovenske železnice, kjer so navedene pravice potnikov, je zapisano, da naj osebe z omejeno mobilnostjo Slovenske železnice o potovanju obvestijo najmanj 48 ur vnaprej, da lahko zagotovijo čim bolj udobno in prijetno potovanje. Ali to velja tudi za pot od Velenja do Celja? Kakšen je postopek, da se invalid pelje z vlakom od Velenja do Celja?

Odgovor

Na relaciji Celje – Velenje vozijo dizelmotorne garniture - DMG 813/814, t.i. Fiati in te garniture niso primerne za vstop oz. vkrcanje / izkrcanje oseb na invalidskih vozičkih. Rešitev bi bila v prenovi voznih sredstev. Želimo, da bi čimprej prišlo do posodobitve voznega parka za potniški promet in vemo, da bi bila rešitev v nabavi voznih sredstev. V zvezi z nabavo novih voznih sredstev gre za kompleksen in vreden projekt, ki zahteva potrditve s strani lastnika – države.

Nakup sodobnih vlakov in ustrezno urejanje postajne infrastrukture so povezani s precejšnjimi stroški in se načrtujejo dolgoročno. Tudi če bi na omenjeni relaciji lahko vozil vlak, ki bi bil ustrezen za vkrcanje invalidskega vozička, postaja Velenje žal ni opremljena s pripomočki za vstop/izstop potnikov na invalidskih vozičkih. Tam ni premičnega osebnega dvigala za vstop/izstop potnika na invalidskem vozičku.

Iz podjetja, ki je upravljavec železniške infrastrukture, kamor spadajo tudi postaje in postajališča, ki so tako kot vsa ostala javna železniška infrastruktura, last Republike Slovenije, so nam svetovali, da se pripombe, za katere se smatra, da je glede na njihovo vsebino potrebna rekonstrukcija postaje, pošlje pristojnemu Ministrstvu za infrastrukturo.

Poslano: 22. 12. 15