Pdf

Preverjanje psiholoških testov pri starostnikih

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Preverjanje psiholoških testov pri starostnikih, ki izpolnjeno leta starosti za preverjanje sposobnosti in odvzema vozniškega dovoljenja.

Odgovor: Odgovor je podala magistra Pirnat Irena, univ. dipl. psih. iz ZD Velenje.

Podrobnosti

Objava

Preverjanje psiholoških testov pri starostnikih, ki izpolnjeno leta starosti za preverjanje sposobnosti in
odvzema vozniškega dovoljenja. Preveriti je treba način testiranja, ker ljudje ostanejo brez vozniškega dovoljenja in potem začnejo uporabljati kolo, ki je zagotovo nevarnejše z ozirom na to, da nimamo vsepovsod kolesarskih stez. Življenje starejših ljudi je oteženo, ker so trgovine, pošta, banka… oddaljeni od bivališča in dostop peš je težji. Starejši dolge poti težje premagujejo peš, vendar mentalno zdravi, kar bi se pri testih moralo upoštevati.

Odgovor

V sklopu psiholoških pregledov za voznike – starostnike motornih vozil B – kat. se poleg usmerjenih psiholoških razgovorov uporabljajo tudi psihološki preizkusi, ki omogočajo: - vpogled v področje osebnostne strukture in dinamike; - preverjanje proprioceptivnega reagiranja oz. psihomotoričnega odzivanja tako na enostavnejše kot na kompleksnejše dražljaje; - preverjanje senzo – motorične ter prostorsko – časovne sheme mentalnega funkcioniranja; - uvidevanje odnosov v konkretno zastavljeni problemski situaciji; - določitev nivoja splošnega umskega funkcioniranja; - po potrebi se izvedejo še ostali preizkusi za osvetlitev specifičnih področij.

Psihodiagnostičen instrumentarij, ki se aplicira v okviru psihodiagnostike je skladen z mednarodnimi zahtevami in zadošča visokim statističnim kriterijem zanesljivosti, veljavnosti in natančnosti ter se uporablja v vseh psiholoških ambulantah na dispanzerjih za medicino dela, prometa in športa. Interpretacijo lahko izvedejo le visoko usposobljeni univ.dipl.psihologi. Sama sem na začetku karierne poti opravila tudi usposabljanje na Inštitutu za medicino dela, prometa in športa v Ljubljani, pred dvema letoma sem bila glede na strokovnost izbrana za eno izmed štirih mentoric v Sloveniji v 5. letniku študija psihologije za področje psihologije dela, prometa in športa. V kratkem tudi prejmem EuroPsy certifikat, ki ga podelijo psihologom, ki ustrezajo zahtevam, ki jih določa mednarodna Evropska zveza psihologov. Menim, da pridobljene kompetence pričajo o kvalitetnem in strokovnem izvajanju psiholoških pregledov na DMD Velenje.

Poudarila bi še, da se psihološki pregledi izvajajo z občutkom za človeka in njegove stiske ter pričakovanja, zato večinoma pregled ne glede na »zahtevnost« poteka v prijetnem, sproščenem in prijaznem vzdušju. Zavedam se, da marsikomu ni lahko, ko je soočen z dejstvom, da zanj vožnja v vlogi voznika ni več primerna, vendar so žal takšne odločitve potrebne, kadar bi se z nadaljnim posedovanjem vozniškega dovoljenja ogrožalo ne le življenje voznika temveč tudi življenja ostalih udeležencev v prometu. Čeprav se življenjska doba daljša in so starostniki velikokrat še vitalni, žal ostaja dejstvo, da sposobnosti in zmožnosti z leti upadajo, pri nekaterih hitreje, pri nekaterih počasneje. Vsekakor starostniku, v primeru, da ne more več posedovati vozniškega dovoljenja to povem z občutkom in ga vzpodbudim k nadaljnjim aktivnostim, ki jih psihološkemu stanju primerno, zmore. Večinoma so starostniki v primeru evidentnejšega deficita oz. upada zmožnosti, sposobni samokritičnega, objektivnega uvida v nastalo situacijo in si začrtajo drugačne cilje, prilagojene nastalim razmeram.

Potrebno je tudi izpostaviti, da starostniki po 80. letu niso vključeni v psihološko obravnavo z namenom, da bi se jim odvzelo vozniško dovoljenje temveč, da se preveri in potrdi, ali še lahko varno zase in za ostale udeležence upravljajo vozilo v cestnem prometu, kar je prav gotovo tudi eden od temeljnih ciljev varnega, starosti prijaznega mesta.

Poslano: 13. 10. 12