Pdf

Pripombe glede ureditve poti na Gorici

Poslal BORUT JENKO, BORUT.JENKO@TECHNOSOFT.SI

Povzetek

Vprašanje: 1. Na klančiči do ceste III je urejen dostop s poti do oziroma skozi en parkirni prostor, kjer še vedno manjka znak, da je tam prepovedano parkirati. 2. Pločnik od blokov proti OŠ Gorica je vedno zaseden s parkiranimi vozili in to kljub redarski službi. 3. Tlakovana peš pot, ki je oblikovana v pravem kotu ni primerna, saj se ljudje sprehajajo raje diagonalno po travi in blatu.

Odgovor: 1. Hvala za opozorilo. Ustrezen znak bomo namestili v roku 14 dni. 2. Do jeseni bodo lahko avti parkirani v garažah, za katere pripravljamo tehnični pregled v prihodnjem tednu. Takrat se bodo pločniki, na katerih so parkirana vozila, sprostili. 3. Vašo pripombo smo posredovali izvajalcu novega bloka in bo zadevo uredil še pred predajo bloka.

Podrobnosti

Objava
  1. Nekaj se je sicer, na že večkrat obravnavani pešpoti od naselja Lipa, mimo šole Gorica in blokov proti centru, zgodilo, žal pa se ni veliko premaknilo: na klančini do ceste III so uredili dostop iz poti do oz. skozi en parkirni prostor, na njem pa še vedno manjka vsaj "križ - X", naj se tam ne parkira.
  2. Prav tako je pločnik pot od blokov proti šoli skoraj vedno polno zasedena z objestno parkiranimi vozili - vkljub "aktivni" redarski službi (za to krivi so seveda novi, nenaseljeni bloki s kupom praznih garaž in nezasedenimi parkirnimi prostori).
  3. Tlakovana peš pot, ki se ob ograji "zlomi" okrog vogala te ograje, pa je tipičen primer "oglatega urbanizma", ki je v modernem Velenju kar pogost pojav, kot da bi želeli, da se čim več hodi po travi in blatu.

Za boljšo "orientacijo" prilagam fotografske posnetke in Vas lepo pozdravljam.

Odgovor
  1. Hvala za opozorilo. Ustrezen znak bomo namestili v roku 14 dni.
  2. Do jeseni bodo lahko avti parkirani v garažah, za katere pripravljamo tehnični pregled v prihodnjem tednu. Takrat se bodo pločniki, na katerih so parkirana vozila, sprostili.
  3. Vašo pripombo smo posredovali izvajalcu novega bloka in bo zadevo uredil še pred predajo bloka.

Poslano: 30. 4. 15