Pdf

Nevarna breza ob bloku na Cesti Borisa Kraigherja 8 a

Poslal Darinka Barle

Povzetek

Vprašanje: Ob stanovanjskem bloku Cesta Borisa Kraigherja 8 a je na zelenici lepa breza, ki pa je žal previsoka. Od lanskega žledu visi na drevesu zlomljena velika veja. Bojim se močnega vetra, kajti veje breze grozeče opletajo blizu oken in kaj lahko se zgodi materialna škoda. Predlagam rešitev: Obrezati brezo tako v višino kot polomljene veje.

Odgovor: Hvala za obvestilo. Koncesionarja bomo takoj obvestili o zadevi in od njega zahtevali ustrezne ukrepe.

Podrobnosti

Objava

Ob stanovanjskem bloku Cesta Borisa Kraigherja 8 a je na zelenici lepa breza, ki pa je žal previsoka. Od lanskega žledu visi na drevesu zlomljena velika veja. Bojim se močnega vetra, kajti veje breze grozeče opletajo blizu oken in kaj lahko se zgodi materialna škoda.

Predlagam rešitev: Obrezati brezo tako v višino kot polomljene veje.

Odgovor

Hvala za obvestilo. Koncesionarja bomo takoj obvestili o zadevi in od njega zahtevali ustrezne ukrepe.

Poslano: 22. 12. 14