Pdf

Prehod za pešce proti vrtcu na Gorici manjka

Poslal Rafko Berločnik

Povzetek

Vprašanje: Prehoda za pešce ni na začetku ceste proti vrtcu na Gorici. Kazalo bi razmisliti o ureditvi tega.

Odgovor: Prehoda ni zarisanega, ker na eni strani ceste ni urejenega pločnika (zasebno zemljišče), kar je pogoj, da se celovito uredi prehod za pešce.

Podrobnosti

Objava

Prehoda za pešce ni na začetku ceste proti vrtcu na Gorici. Kazalo bi razmisliti o ureditvi tega.

Odgovor

Prehoda ni zarisanega, ker na eni strani ceste ni urejenega pločnika (zasebno zemljišče), kar je pogoj, da se celovito uredi prehod za pešce.

Poslano: 20. 11. 14