Pdf

Prehod za pešce na Gorici manjka

Poslal Rafko Berločnik

Povzetek

Vprašanje: Od novega objekta na Gorici do Praprotnika ni nobenega zarisanega prehoda za pešce. Prvi možen prehod bi se lahko uredil v križišču Goriške ceste in Ceste na Vrtače.

Odgovor: Drugi, bolj smiseln prehod, bi se lahko uredil v križišču Goriške ceste in Odcepa Goriška 33. Žal je zemljišče, v katerega bi morali poseči, v fazi denacionalizacije.

Podrobnosti

Objava

Od novega objekta na Gorici do Praprotnika ni nobenega zarisanega prehoda za pešce. Prvi možen prehod bi se lahko uredil v križišču Goriške ceste in Ceste na Vrtače.

Odgovor

Drugi, bolj smiseln prehod, bi se lahko uredil v križišču Goriške ceste in Odcepa Goriška 33. Žal je zemljišče, v katerega bi morali poseči, v fazi denacionalizacije.

Poslano: 20. 11. 14