Pdf

Projektu informacijske podpore SPM

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Na 5. seji Koordinacijskega odbora, dne 2. februarja 2012 smo govorili o projektu informacijske podpore… (Peter Rebernik) sedaj me zanima v kateri fazi je projekt?

Odgovor: Spletna aplikacija »informacijska podpora projektu Velenje, starosti prijazno mesto« je že na spletni strani www.starostiprijaznomesto.si, čaka na zeleno luč KO.

Podrobnosti

Objava

Na 5. seji Koordinacijskega odbora, dne 2. februarja 2012 smo govorili o projektu informacijske podpore… (Peter Rebernik) sedaj me zanima v kateri fazi je projekt? O nujnosti in potrebi menim, da ni potrebno govoriti. Zato predlagam, da izkoristimo prostovoljno ponudbo g. Petra Rebernika in opravimo preizkus (simulacijo) v okviru Koordinacijskega odbora ter ga primerno dopolnimo, glede na spremljanje potreb projekta Velenje, starosti prijazno mesto, glede na postavljene cilje, namene in pričakovanja! S tem bi lahko vsi, ki smo vključeni predvsem v Koordinacijski odbor lažje opravili analizo stanja in hitreje pridobili podatke o statusu projekta. Med vsem pa iskreno sodelovanje prostovoljcev in strokovnjakov občinske uprave, da smo drug drugemu potrebni in koristni!

Odgovor

Spletna aplikacija »informacijska podpora projektu Velenje, starosti prijazno mesto« je že na spletni strani www.starostiprijaznomesto.si. Na naslednjem sestanku koordinacijskega odbora se bomo dogovorili o nadaljnjih aktivnostih in pričetku uporabe navedene aplikacije.

Poslano: 13. 10. 12