Pdf

Borovci na Goriški cesti

Poslal Marija Skornišek

Povzetek

Vprašanje: Na Goriški cesti, kjer so hiše, je zelo ozko. Ob cesti so borovci, ki so nevarni, da se ob neurju zrušijo na hišo. Nevarno je tudi za otroke. Ob borovcih je tudi živa meja, kar je povsem dovolj.

Odgovor: Drevored borov vzdolž Goriške ceste smo si na pobude posameznih stanovalcev že večkrat ogledali. Ugotovljeno je bilo, da drevesa v normalnih okoliščinah ne predstavljajo nevarnosti za ljudi in premoženje. Za nekatera drevesa smo se tudi odločili, da se jih podre. Stanje dreves bomo še naprej spremljali in ukrepali, če bo potrebno. Odstranitev celotnega drevoreda zaradi njihove vloge in pomena v prostoru ni predvidena.

Podrobnosti

Objava

Na Goriški cesti, kjer so hiše, je zelo ozko. Ob cesti so borovci, ki so nevarni, da se ob neurju zrušijo na hišo. Nevarno je tudi za otroke. Ob borovcih je tudi živa meja, kar je povsem dovolj.

Odgovor

Drevored borov vzdolž Goriške ceste smo si na pobude posameznih stanovalcev že večkrat ogledali. Ugotovljeno je bilo, da drevesa v normalnih okoliščinah ne predstavljajo nevarnosti za ljudi in premoženje. Za nekatera drevesa smo se tudi odločili, da se jih podre. Stanje dreves bomo še naprej spremljali in ukrepali, če bo potrebno. Odstranitev celotnega drevoreda zaradi njihove vloge in pomena v prostoru ni predvidena.

Poslano: 13. 11. 14