Pdf

Nasip ob cesti v Bevče

Poslal Marija Skornišek

Povzetek

Vprašanje: Bevče: od meje KS Gorica do Korena je zelo ozka cesta. Ob cesti je nasip peska, ki bi se moral poravnati ali poteptati, če se že pločnik ne more narediti.

Odgovor: Iz navedenega ni moč razbrati točne lokacije. Opravljen je bil ogled ceste s koncesionarjem, kjer se niso opazile nepravilnosti.

Podrobnosti

Objava

Bevče: od meje KS Gorica do Korena je zelo ozka cesta. Ob cesti je nasip peska, ki bi se moral poravnati ali poteptati, če se že pločnik ne more narediti.

Odgovor

Iz navedenega ni moč razbrati točne lokacije. Opravljen je bil ogled ceste s koncesionarjem, kjer se niso opazile nepravilnosti.

Poslano: 13. 11. 14