Pdf

Pot od Doma kulture Velenje do Prešernove ceste

Poslal Ana Krajnik Pistotnik

Povzetek

Vprašanje: Pot od kulturnega doma do Prešernove ceste se konča zožena na ozko klančino. Obiskovalci večernih prireditev tako nepričakovano stopijo preko robnika, posledica je lahko padec ali poškodba gležnja. Ta del tudi ni posebej osvetljen. Predlog: rumeno obarvati robnika na obeh straneh klančine.

Odgovor: Na Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje smo naročili izvajalcu, da z rumeno barvo označi robnik levo in desno ob klančini, zato bo to v najkrajšem možnem času urejeno. Objavljeno 10. 12. 2014: Od včerajšnjega dne dalje je robnik označen z rumeno barvo.

Podrobnosti

Objava

Pot od kulturnega doma do Prešernove ceste se konča zožena na ozko klančino. Obiskovalci večernih prireditev tako nepričakovano stopijo preko robnika, posledica je lahko padec ali poškodba gležnja. Ta del tudi ni posebej osvetljen.

Predlog: rumeno obarvati robnika na obeh straneh klančine.

Odgovor

Na Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje smo naročili izvajalcu, da z rumeno barvo označi robnik levo in desno ob klančini, zato bo to v najkrajšem možnem času urejeno.

Objavljeno 10. 12. 2014: Od včerajšnjega dne dalje je robnik označen z rumeno barvo.

Poslano: 10. 11. 14