Pdf

Prestavitev prometnega znaka na Gorici

Poslal JANEZ MERC, -

Povzetek

Vprašanje: Problem povezovalno prehodne ceste na Gorici: Navkljub izdelavi pločnika med povezovalno cesto in križiščem V. in VI. ceste in prehoda za pešce pri Marinšku, je vozni problem te ceste še vedno prisoten. Prehod iz V. ceste na glavno cesto ima postavljen znak neprednostne ceste, kar je v zimskem času zaradi visokega naklona nevarno za nalet in zdrs avtomobilov. Predlagam, da se znak postavi na drugo stran ceste. Promet po prehodni cesti je velik, navkljub znaku, ko dovoljuje uporabo le stanovalcem. Kontrole nadzornih organov so občasne in ne ob špici prometa.

Odgovor: Predpisa, ki bi izrecno dovoljeval potek prednostnih cest, ni, se pa pri poteku glavne prometne smeri upošteva potek ceste in prometna obremenitev cest. Glede na zahtevke tam živečih krajanov o nevarnosti in navedbah, da so se v tem križišču že večkrat dogajale manjše nesreče, bomo na policijski postaji preverili, koliko prometnih nesreč je bilo v tem križišču in s kakšnimi posledicami ter po potrebi tudi ustrezno ukrepali. Vsekakor pa smo mnenja, da nekega utečenega prometnega režima ni smiselno spreminjati, saj bi v začetni fazi s tem lahko povzročili še kakšno nesrečo več.

Podrobnosti

Objava

Problem povezovalno prehodne ceste na Gorici je že bil evidentiran pod točko 5.6.7- Naloge v izvajanju v predlogu seniorjev iz junija 2011. Navkljub izdelavi pločnika med povezovalno cesto in križiščem V. in VI. ceste in prehoda za pešce pri Marinšku, pa je vozni problem te ceste še vedno prisoten. Prehod iz V. ceste na glavno cesto, ima postavljen znak neprednostne ceste, kar je v zimskem času zaradi visokega naklona, nevarno za nalet in zdrs avtomobilov. Predlagam, da se znak postavi na drugo stran ceste. Navkljub zelo enostavni rešitvi problema s prometnim znakom in večkratnim razgovorom pri g. Brodniku ob prisotnosti podžupana g. Korošca ( 21.6.2012, 27.8.2013, jeseni 2014 ), se to do sedaj ni rešilo. Prosim pismen odgovor g. Brodnika, z navedbo predpisa, ki ne dovoljuje prestavitev znaka. Promet po prehodni cesti je velik, navkljub znaku, ko dovoljuje uporabo le stanovalcem. Kontrole nadzornih organov so občasne in ne ob špici prometa.

Odgovor

Predpisa, ki bi izrecno dovoljeval potek prednostnih cest, ni, se pa pri poteku glavne prometne smeri upošteva potek ceste in prometna obremenitev cest. Glede na zahtevke tam živečih krajanov o nevarnosti in navedbah, da so se v tem križišču že večkrat dogajale manjše nesreče, bomo na policijski postaji preverili, koliko prometnih nesreč je bilo v tem križišču in s kakšnimi posledicami ter po potrebi tudi ustrezno ukrepali. Vsekakor pa smo mnenja, da nekega utečenega prometnega režima ni smiselno spreminjati, saj bi v začetni fazi s tem lahko povzročili še kakšno nesrečo več.

Poslano: 05. 11. 14