Pdf

Poostren nadzor prometa skozi Gorico

Poslal JANEZ MERC

Povzetek

Vprašanje: Povezovalna cesta čez Gorico ima zelo velik promet, saj je bližnjica do Celjske ceste. Cesta je označena s prometnim znakom- samo za lokalni promet. Zaradi neupoštevanja prometnega znaka je veliko prometa, kar pripelje do zastojev pri Velenjki, ker je cesta iz Gorice označena kot prednostna. Občasne kontrole prometa se izvajajo izven prometnih konic in so nezadostne. Predlagam poostren nadzor prometa na tej cesti.

Odgovor: Občinski redarji so v preteklem obdobju izvajali pogoste kontrole na omenjeni lokaciji. Pri opravljanju tovrstnih kontrol je potrebna prisotnost treh redarjev, ker pa medobčinsko redarstvo poleg opravljanja nalog na območju mestne občine Velenje opravlja naloge še v ostalih 14 občinah je težko zagotoviti tolikšno prisotnost na tem območju, kot bi si želeli. Vsekakor pa skušamo svoje aktivnosti čim bolj prilagoditi željam občanov in nadzore na tej lokaciji izvajati v za to najprimernejšem času.

Podrobnosti

Objava

Povezovalna cesta čez Gorico ima zelo velik promet, sa je bližnica do Celjske ceste. Cesta je označena s prometnim znakom- samo za lokalni promet. Zaradi velikega prometu prihaja do zastojev pri Veleja parku, ker je cesta iz Gorice označena kot prednostna. Občasne kontrole prometa se izvajajo izven prometnih konic in so nezadostne. Predlagam poostren nadzor prometa na tej cesti.

Odgovor

Občinski redarji so v preteklem obdobju izvajali pogoste kontrole na omenjeni lokaciji. Pri opravljanju tovrstnih kontrol je potrebna prisotnost treh redarjev, ker pa medobčinsko redarstvo poleg opravljanja nalog na območju mestne občine Velenje opravlja naloge še v ostalih 14 občinah je težko zagotoviti tolikšno prisotnost na tem območju, kot bi si želeli. Vsekakor pa skušamo svoje aktivnosti čim bolj prilagoditi željam občanov in nadzore na tej lokaciji izvajati v za to najprimernejšem času.

Poslano: 05. 11. 14