Pdf

Možnost podhoda ali nadhoda za pešce pri Velenjki

Poslal JANEZ MERC

Povzetek

Vprašanje: Ob prometnih konicah nastajajo zastoji pri krožišču ob Veleja parku. Zastoj in nevarnost na cesti predstavljata tudi dva prehoda za pešce, ki skačejo čez cesto. Predlagam rešitev problema prehoda za pešce z izgradnjo podhoda ali nadhoda za pešce in kolesarje.

Odgovor: Prehodi za pešce so pri pretočnosti krožišč največja težava. Pri vsakem načrtovanju (razne študije) se upoštevajo kot moteči faktor in temu primerno se potem izvede tudi krožišče. Projektna dokumentacija za izvedbo je bila recenzirana s strani Direkcije RS za ceste, kjer na obstoječo rešitev ni bilo podanih pripomb, zato se je krožišče izvedlo takšno, kot je bilo zamišljeno. Tudi pri prevzemu, na katerem sta med drugim sodelovala prometni inšpektor in predstavnik policije, ni bilo opaženih težav. Vsekakor bi boljšo rešitev predstavljal ali podhod ali nadhod, vendar je sama investicija zelo draga, za kar pa trenutno ni na voljo finančnih sredstev.

Podrobnosti

Objava

Ob prometnih konicah nastajajo zastoji pri krožišču ob Veleja parku. Zastoj in nevarnost na cesti predstavljata tudi dva prehoda za pešce, ki skačejo čez cesto. Predlagam rešitev problema prehoda za pešce z izgradnjo podhoda ali nadhoda za pešce in kolesarje.

Odgovor

Prehodi za pešce so pri pretočnosti krožišč največja težava. Pri vsakem načrtovanju (razne študije) se upoštevajo kot moteči faktor in temu primerno se potem izvede tudi krožišče. Projektna dokumentacija za izvedbo je bila recenzirana s strani Direkcije RS za ceste, kjer na obstoječo rešitev ni bilo podanih pripomb, zato se je krožišče izvedlo takšno, kot je bilo zamišljeno. Tudi pri prevzemu, na katerem sta med drugim sodelovala prometni inšpektor in predstavnik policije, ni bilo opaženih težav. Vsekakor bi boljšo rešitev predstavljal ali podhod ali nadhod, vendar je sama investicija zelo draga, za kar pa trenutno ni na voljo finančnih sredstev.

Poslano: 05. 11. 14