Pdf

Ureditev poti od Osnovne šole Gorice do naselja Lipa

Poslal Milan Koren, koren.milan@gmail.com

Povzetek

Vprašanje: Od stopnic naprej je strma in drseča grbina, ki je nevarna posebno v zimskem času. Grbina naj se malo poravna, naredijo naj se stopnice ali varnostna ograja za oprijem. Tudi asfalt je močno razpokan in ga je potrebno obnovit. Glej sliko A in B. Pred vstopom na cesto za Lipo so še štiri stopnice, katere so ponoči nevidne. Niso razsvetljene zaradi tik ob poti nasajenega grmičevja. Glej sliko D posneto ponoči . Še večja nevarnost je, ker se lahko spotakneš in padeš na cesto, v tem trenutku pa naj pripelje avto in nesreča je tu.

Odgovor: Odgovor na predlog glede grbine: Predvidevamo, da bomo v letu 2015 postavili držalo za pešce na kritičnih mestih, vzdolž poti. Odgovor na pripombo glede slabo osvetljenih stopnic: Zadevo smo si ogledali s predstavnikom MČ Gorica. V naslednjih dneh bomo zasaditev, ki zastira pot svetlobi, odstranili.

Podrobnosti

Objava

Stopnišče je bilo letos lepo obnovljeno in za to si zaslužite pohvalo. Od stopnic naprej je strma in drseča grbina nevarna posebno v zimskem času. Grbina naj se malo poravna,naredijo naj se stopnice ali pa se naredi varnostna ograja za oprijem. Tudi asfalt je močno razpokan in ga je potrebno obnovit. Glej sliko A in B. Pred vstopom na cesto za Lipo so še štiri stopnice, katere so ponoči nevidne. Niso razsvetljene zaradi tik ob poti nasajenega grmičevja. Glej sliko D posneto ponoči . Še večja nevarnost je,ker se lahko spotakneš in padeš na cesto,v tem trenutku pa naj pripelje avto in nesreča je tu.

Odgovor

Odgovor na predlog glede grbine: Predvidevamo, da bomo v letu 2015 postavili držalo za pešce na kritičnih mestih, vzdolž poti.

Odgovor na pripombo glede slabo osvetljenih stopnic: Zadevo smo si ogledali s predstavnikom MČ Gorica. V naslednjih dneh bomo zasaditev, ki zastira pot svetlobi, odstranili.

Poslano: 31. 10. 14