Pdf

Preureditev klančine

Poslal B JENKO, BORUT.JENKO@TECHNOSOFT.SI

Povzetek

Vprašanje: Preureditev klančine s Ceste 3 v "parkirano vozilo" bi se lahko uredila tako, da bi prehod peš poti na parkirišču zasedel samo eno parkirišče, ki bi ga bilo potrebno zaščititi s talno oviro.

Odgovor: Res je, da se pešpot iz smeri Ceste III izpelje direktno na parkirišče, kjer so zarisani parkirni boksi. Za ureditev po predpisih bi morali eliminirati dve parkirni mesti, kar pa je ob splošnem pomanjkanju le-teh verjetno večje zlo kot to, da morajo pešci mimo parkiranih avtomobilov. Med njimi tako mora biti dovolj prostora, da se lahko gibljejo tisti, ki so vozila parkirali. Je pa pri tej poti še ena druga stvar; namreč kot drugod na Gorici, je tudi na tej poti prepreka, ki preprečuje vožnjo po njej, posledično pa tudi invalidskim vozičkom. Skratka gre za nekakšno zasilno rešitev, ki za večino uporabnikov predstavlja dobrodošlo bližnjico, žal pa je za invalide na vozičkih in gibalno ovirane nekoliko neprijazna. Vse druge možnosti, kot so ukinitev dveh parkirnih mest, ukinitev same poti ali odstranitev ovire bi pomenile še več nezadovoljnih kot sedaj.

Podrobnosti

Objava

PREDLOG ZA POCENI PREUREDITEV KLANČINE S CESTE 3 V "PARKIRANO VOZILO" TAKO, DA PREHOD PEŠ POTI NA PARKIRIŠČE ZASEDE SAMO ENO PARKIRIŠČE, KI BI GA BILO POTREBNO "ZAŠČITI" S TALNO OVIRO.

Odgovor

Res je, da se pešpot iz smeri Ceste III izpelje direktno na parkirišče, kjer so zarisani parkirni boksi. Za ureditev po predpisih bi morali eliminirati dve parkirni mesti, kar pa je ob splošnem pomanjkanju le-teh verjetno večje zlo kot to, da morajo pešci mimo parkiranih avtomobilov. Med njimi tako mora biti dovolj prostora, da se lahko gibljejo tisti, ki so vozila parkirali. Je pa pri tej poti še ena druga stvar; namreč kot drugod na Gorici, je tudi na tej poti prepreka, ki preprečuje vožnjo po njej, posledično pa tudi invalidskim vozičkom. Skratka gre za nekakšno zasilno rešitev, ki za večino uporabnikov predstavlja dobrodošlo bližnjico, žal pa je za invalide na vozičkih in gibalno ovirane nekoliko neprijazna. Vse druge možnosti, kot so ukinitev dveh parkirnih mest, ukinitev same poti ali odstranitev ovire bi pomenile še več nezadovoljnih kot sedaj.

Poslano: 02. 11. 14