Pdf

Ustanovitev oz. ponovna oživitev geriatričnih ambulant

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Ustanovitev oz. ponovna oživitev geriatričnih ambulant s pripadajočimi referenčnimi ambulantami v katerih naj bi delali zdravniki in sestre z velikim posluhom do starejšega človeka.

Odgovor: Geriatrične ambulante niso predmet pogodbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ampak z uvedbo izbranega zdravnika pacienti sami izbirajo osebnega zdravnika.

Podrobnosti

Objava

Ustanovitev oz. ponovna oživitev geriatričnih ambulant s pripadajočimi referenčnimi ambulantami v katerih naj bi delali zdravniki in sestre z velikim posluhom do starejšega človeka.

Odgovor

Geriatrične ambulante niso predmet pogodbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ampak z uvedbo izbranega zdravnika pacienti sami izbirajo osebnega zdravnika. Poudarimo pa naj, da se v zadnjem času vse več skrbi posveča prav geriatrični problematiki, zato je s tem v zvezi tudi več strokovnih srečanj in izobraževanj. V ZD Velenju smo od predlaganih 4 referenčnih ambulant dobili priznano le eno, ki je začela z delom 1. 10. 2012. Upamo, da bomo v naslednjem letu pridobili še 3 ambulante.

Poslano: 13. 10. 12