Pdf

Barvanje talnih oznak

Poslal Koordinacijski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto"

Povzetek

Vprašanje: Pri prehodih za pešce so talne oznake ponekod delno pobarvane, nekje pa sploh še ne! Kdaj boste to uredili?

Odgovor: Skladno s koncesijsko pogodbo za ceste se talna signalizacija izvaja najmanj enkrat letno. Talne označbe grbin za umirjanje prometa ter označbe v okolici šol in vrtcev pa dvakrat letno. Ponavadi koncesionar začne s prvimi zarisi, ko so vremenske razmere primerne za zaris (ko je suho in so temperature dovolj visoke); to je ponavadi v maju. Potem z delom nadaljuje do sredine poletja.

Podrobnosti

Objava

Pri prehodih za pešce so talne oznake ponekod delno pobarvane, nekje pa sploh še ne! Kdaj boste to uredili?

Odgovor

Skladno s koncesijsko pogodbo za ceste se talna signalizacija izvaja najmanj enkrat letno. Talne označbe grbin za umirjanje prometa ter označbe v okolici šol in vrtcev pa dvakrat letno. Ponavadi koncesionar začne s prvimi zarisi, ko so vremenske razmere primerne za zaris (ko je suho in so temperature dovolj visoke); to je ponavadi v maju. Potem z delom nadaljuje do sredine poletja.

Poslano: 18. 6. 14