Pdf

Gorica: Prehodi iz ceste 3 do OŠ Gorica

Poslal Koordinacijski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto", katja.remicnovak@velenje.si

Povzetek

Vprašanje: Na Gorici prosti prehodi iz ceste 3 do OŠ Gorica še vedno niso urejeni. Veliko avtomobilov parkira na pločnikih in na peš poti, zato morajo mamice z vozički po travi, suhem, po blatu in snegu. Bi se dalo to urediti in kako?

Odgovor: Parkiranje na Gorici je v času gradnje PSO velik problem. Tako so parkiranju na posameznih delih namenjene tudi površine, ki za to po predpisih niso najbolj primerne. Temu primerno se z veliko mero tolerance v tem času izvaja tudi nadzor, ki je usmerjen predvsem v zagotavljanje prevoznosti intervencijskih poti. Tako se res občasno zgodi tudi to, da so vozila parkirana tako, da pešpoti niso normalno prehodne. Ko bo z dokončanjem PSO na razpolago dovolj parkirnih mest, bo poostren tudi nadzor. Do takrat pa bo potrebno še kar nekaj strpnosti med vsemi udeleženci v prometu. Z vidika varnosti pešcev, ki so sedaj v določenih situacijah prisiljeni za hojo uporabljati tudi vozišče, je v opravičilo lahko samo to, da je bilo na celotnem z vidika parkiranja problematičnem delu Gorice, uvedeno območje omejene hitrosti, v katerem je hitrost omejena na 30 km/h.«

Podrobnosti

Objava

Na Gorici prosti prehodi iz ceste 3 do OŠ Gorica še vedno niso urejeni. Veliko avtomobilov parkira na pločnikih in na peš poti, zato morajo mamice z vozički po travi, suhem, po blatu in snegu. Bi se dalo to urediti in kako?

Odgovor

Parkiranje na Gorici je v času gradnje PSO velik problem. Tako so parkiranju na posameznih delih namenjene tudi površine, ki za to po predpisih niso najbolj primerne. Temu primerno se z veliko mero tolerance v tem času izvaja tudi nadzor, ki je usmerjen predvsem v zagotavljanje prevoznosti intervencijskih poti. Tako se res občasno zgodi tudi to, da so vozila parkirana tako, da pešpoti niso normalno prehodne. Ko bo z dokončanjem PSO na razpolago dovolj parkirnih mest, bo poostren tudi nadzor. Do takrat pa bo potrebno še kar nekaj strpnosti med vsemi udeleženci v prometu. Z vidika varnosti pešcev, ki so sedaj v določenih situacijah prisiljeni za hojo uporabljati tudi vozišče, je v opravičilo lahko samo to, da je bilo na celotnem z vidika parkiranja problematičnem delu Gorice, uvedeno območje omejene hitrosti, v katerem je hitrost omejena na 30 km/h.«

Poslano: 18. 6. 14