Pdf

Gorica: Peš pot po klančini

Poslal Koordinacijski odbor v projektu "Velenje starosti prijazno mesto", katja.remicnovak@velenje.si

Povzetek

Vprašanje: Na Gorici se peš pot po klančini iz ceste 3 zaključi direktno v parkiranem vozilu. Ali obstaja možnost, da se to uredi in kakšna je?

Odgovor: Res je, da se pešpot iz smeri Ceste III izpelje direktno na parkirišče, kjer so zarisani parkirni boksi. Za ureditev po predpisih bi morali eliminirati dve parkirni mesti, kar pa je ob splošnem pomanjkanju le-teh verjetno večje zlo kot to, da morajo pešci mimo parkiranih avtomobilov. Med njimi tako mora biti dovolj prostora, da se lahko gibljejo tisti, ki so vozila parkirali. Je pa pri tej poti še ena druga stvar; namreč kot drugod na Gorici, je tudi na tej poti prepreka, ki preprečuje vožnjo po njej, posledično pa tudi invalidskim vozičkom. Skratka gre za nekakšno zasilno rešitev, ki za večino uporabnikov predstavlja dobrodošlo bližnjico, žal pa je za invalide na vozičkih in gibalno ovirane nekoliko neprijazna. Vse druge možnosti, kot so ukinitev dveh parkirnih mest, ukinitev same poti ali odstranitev ovire bi pomenile še več nezadovoljnih kot sedaj.

Podrobnosti

Objava

Na Gorici se peš pot po klančini iz ceste 3 zaključi direktno v parkiranem vozilu. Ali obstaja možnost, da se to uredi in kakšna je?

Odgovor

Spoštovani! Res je, da se pešpot iz smeri Ceste III izpelje direktno na parkirišče, kjer so zarisani parkirni boksi. Za ureditev po predpisih bi morali eliminirati dve parkirni mesti, kar pa je ob splošnem pomanjkanju le-teh verjetno večje zlo kot to, da morajo pešci mimo parkiranih avtomobilov. Med njimi tako mora biti dovolj prostora, da se lahko gibljejo tisti, ki so vozila parkirali. Je pa pri tej poti še ena druga stvar; namreč kot drugod na Gorici, je tudi na tej poti prepreka, ki preprečuje vožnjo po njej, posledično pa tudi invalidskim vozičkom. Skratka gre za nekakšno zasilno rešitev, ki za večino uporabnikov predstavlja dobrodošlo bližnjico, žal pa je za invalide na vozičkih in gibalno ovirane nekoliko neprijazna. Vse druge možnosti, kot so ukinitev dveh parkirnih mest, ukinitev same poti ali odstranitev ovire bi pomenile še več nezadovoljnih kot sedaj.

Poslano: 18. 6. 14