Pdf

Izklopljena indukcijska zanka

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Gledališka predstava 15.04.2012 ob 19. uri: akterji so bili opremljeni z mikrofoni, indukcijska zanka pa v času predstave ni bila vklopljena.

Odgovor: V začetku junija so strokovnjaki preverili delovanje in sistem uredili tako, da v primeru, ko so nastopajoči opremljeni z mikrofoni, indukcijska zanka nemoteno deluje

Podrobnosti

Objava

Gledališka predstava 15.04.2012 ob 19. uri: akterji so bili opremljeni z mikrofoni, tako da bi lahko naglušni predstavo spremljali preko indukcijske zanke. Indukcijska zanka v času predstave ni bila vklopljena, kljub temu, da je vgrajena v sistem ozvočenja. Zahtevamo, da se pri vsaki prireditvi vključi tudi indukcijska zanka!

Odgovor

V kulturnem domu smo imeli kar nekaj težav z delovanjem indukcijske zanke, saj ob prenovi dvorane (zaradi posebne vgraditve sistema ozvočenja) sistem ni bil ustrezno nameščen. V začetku junija so strokovnjaki preverili delovanje in sistem uredili tako, da v primeru, ko so nastopajoči opremljeni z mikrofoni, indukcijska zanka nemoteno deluje. Vsi zaposleni imajo navodilo, da morajo ob vsakem dogodku, ki je ozvočen, obvezno vključiti indukcijsko zanko. Upamo, da bomo v prihodnje s preureditvijo sistema ozvočenja uspeli zagotoviti delovanje indukcijske zanke tudi na dogodkih, ki potekajo brez mikrofonov.

Poslano: 13. 10. 12