Pdf

Označitev prehodov za pešce in ureditev klančin ter križišč za kolesarje

Poslal Jurij Veršec

Povzetek

Vprašanje: Pri mostu čez Pako med Lidlom in Servisom Gorenje označiti prehod za pešce in ustrezno urediti klančine na pločnik. Isto narediti na prehodu za pešce med bloki Šalek - Interspar. Vsaj zasilno urediti nekaj starih črnih kolesarskih točk - križišč (kolesarsko neprevozno križišče Tomšičeve s Cesto talcev).

Odgovor:

Podrobnosti

Objava

Pri mostu čez Pako med Lidlom in Servisom Gorenje označiti prehod za pešce in ustrezno urediti klančine na pločnik. Isto narediti na prehodu za pešce med bloki Šalek - Interspar.

Vsaj zasilno urediti nekaj starih črnih kolesarskih točk - križišč (kolesarsko neprevozno križišče Tomšičeve s Cesto talcev).

Odgovor

Prehod za pešce pri Lidlu bo označen v roku 14 dni, saj je bila odločba že izdana. Zemljišča na prehodu za pešce med bloki Šalek - Interspar niso v lasti Mestne občine Velenje, zato za ta namen nimamo predvidenih sredstev. Bomo pa potrebna soglasja pridobili v letošnjem letu in poskušali zadevo urediti do konca leta 2015.

Kar se tiče črnih kolesarskih točk vas prosimo, da nam pošljete fotografije križišč, da vam bomo lahko podali točen odgovor.

Poslano: 25. 2. 14