Pdf

KDO LAHKO ZAPROSI ZA POMOČ KARITAS IN RDEČI KRIZ?

Poslal Nepoznan Nepoznan

Povzetek

Vprašanje: Zakaj nekateri občani lahko dobijo pomoč pri Karitasu in Rdečem križu, drugi pa nikjer?

Odgovor: Vsak občan, ki je socialno ogrožen lahko prosi za pomoč. Za socialno ogrožene posameznike in družine trikrat letno pripravljamo 1.200 prehrambenih paketov. Prvič jih razdelimo ob tednu Rdečega križa v mesecu maju, drugič septembra ob občinskem prazniku. Tretjič pa ob božično-novoletnih praznikih. Obrnete se lahko tudi na ODBOR ZA POMOČ OBČANOM IN OBČANKAM MOV, ki deluje kot delovna skupina in obravnava prispele prošnje za pomoč občanov in ugotavlja njihovo upravičenosti do pomoči. Predseduje mu g. Drago Kolar.

Podrobnosti

Objava

Zakaj nekateri občani lahko dobijo pomoč pri Karitasu in Rdečem križu, drugi pa nikjer?

Odgovor

Vsak občan, ki je socialno ogrožen lahko prosi za pomoč. Za socialno ogrožene posameznike in družine trikrat letno pripravljamo 1.200 prehrambenih paketov. Prvič jih razdelimo ob tednu Rdečega križa v mesecu maju, drugič septembra ob občinskem prazniku. Tretjič pa ob božično-novoletnih praznikih. Obrnete se lahko tudi na ODBOR ZA POMOČ OBČANOM IN OBČANKAM MOV, ki deluje kot delovna skupina in obravnava prispele prošnje za pomoč občanov in ugotavlja njihovo upravičenosti do pomoči. Predseduje mu g. Drago Kolar.

Poslano: 03. 2. 14