Pdf

SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN OBČANOM

Poslal Nepoznan Nepoznan

Povzetek

Vprašanje: Kako lahko starejšim občanom občina pomaga pri plačevanju stroškov najemnin?

Odgovor: Socialno šibki občani lahko zaprosijo za subvencijo neprofitnih in tržnih najemnin. Vlogo je potrebno oddati na CSD Velenje, plačnik subvencije pa je MOV. Na MOV lahko zaprosite tudi za plačilo najemnine in drugih stroškov povezanih z bivanjem (elektirka, ogrevanje, komunalne storitve ip.) z vlogo za IZREDNO DENARNO POMOČ. Več informacij in vlogo dobite v 4. nadstropju Urada za družbene dejavnosti pri ge. Cvetki Ažman ali Nives Hudej. V kolikor ostanete brez možnosti za bivanje, si lahko v MOV uredite začasni naslov na CSD Velenje in namestitev v Zavetišču Hiša, zavetišču za brezdomce, ki deluje v okviru sodelovanja z Inštitutom Integra Velenje.

Podrobnosti

Objava

Kako lahko starejšim občanom občina pomaga pri plačevanju stroškov najemnin?

Odgovor

Socialno šibki občani lahko zaprosijo za subvencijo neprofitnih in tržnih najemnin. Vlogo je potrebno oddati na CSD Velenje, plačnik subvencije pa je MOV. Na MOV lahko zaprosite tudi za plačilo najemnine in drugih stroškov povezanih z bivanjem (elektirka, ogrevanje, komunalne storitve ip.) z vlogo za IZREDNO DENARNO POMOČ. Več informacij in vlogo dobite v 4. nadstropju Urada za družbene dejavnosti pri ge. Cvetki Ažman ali Nives Hudej. V kolikor ostanete brez možnosti za bivanje, si lahko v MOV uredite začasni naslov na CSD Velenje in namestitev v Zavetišču Hiša, zavetišču za brezdomce, ki deluje v okviru sodelovanja z Inštitutom Integra Velenje.

Poslano: 03. 2. 14