Pdf

NOVOGRADNJE Z BIVALNIMI ENOTAMI ZA STAROSTNIKE

Poslal Nepoznano Nepoznano

Povzetek

Vprašanje: Občan predlaga, da novogradnje vključujejo enosobna stanovanja lai garsonjere za starejše s posebnimi potrebami ali starejše, ki bi na starost živeli v manjših prostorih z nižjimi stroški, v večje pa bi se preselile manjše generacije.

Odgovor: Mestna občina Velenje skupaj z Nepremičninskim skladom PIZ d.o.o. Ljubljana že dalj časa načrtuje gradnjo stolpiča oskrbovanih stanovanj v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje. Zemljišče, na katerem bo potekala gradnja, je v postopku sodne razdružitve z decionalizcijskimi postopki. Stanovanja so predvidena za najem, ne prodajo, tako da jo lahko ob izselitvi/smrti najemnika zasede starostnik. V občini je v vseh večstanovanjskih objektih kar nekaj manjših stanovanj, ki so lahko predmet zamenjave ali odkupa za ustrezno reševanje stanovanjskih problemov starostnikov.

Podrobnosti

Objava

Zdi se mi pomembno načeti pogovor o gradnji varovanih stanovanj:moj predlog vključuje, da se pri načrtovanju novogradenj upoštevajo manjša enosobna stanovanja ali garsonjere, ki bi bile namenjene starostnikom, da imajo možnost iz večje površine preiti v manjše. Razlog je tudi v izgubi namena stanovanja po smrti lastnika, ki bi lahko prešla v mlajše generacije sorodstva. Prav tako Velenje potrebuje stanovanja za starejše in osebe s posebnimi potrebami. Veliko starostnikov samih biva v velikih hišah, nizki dohodki pa jih ob visokih stroških vzdrževanja lahko pahnejo v materialno ogroženost. Kaj je na tem področju že narejenega v MOV?

Odgovor

Mestna občina Velenje skupaj z Nepremičninskim skladom PIZ d.o.o. Ljubljana že dalj časa načrtuje gradnjo stolpiča oskrbovanih stanovanj v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje. Zemljišče, na katerem bo potekala gradnja, je v postopku sodne razdružitve z decionalizcijskimi postopki. Stanovanja so predvidena za najem, ne prodajo, tako da jo lahko ob izselitvi/smrti najemnika zasede starostnik. V občini je v vseh večstanovanjskih objektih kar nekaj manjših stanovanj, ki so lahko predmet zamenjave ali odkupa za ustrezno reševanje stanovanjskih problemov starostnikov.

Poslano: 03. 2. 14