Pdf

Ureditev klopi za starejše ob peš poteh

Poslal Nepoznan Nepoznan

Povzetek

Vprašanje: Ob peš poteh: Šalek-ZD-šola Antona Aškerca Velenje-Gorenje namestiti nekaj klopi, da se lahko starejši spočijemo. Predlog: krajevna društva upokojencev skupaj z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi naj pripravijo predloge lokacij.

Odgovor: Poleti 2012 je MOV postavila 10 klopi na novih lokacijah, ki jih občani že uporabljajo. Lokacije so bile izbrane v sodelovanju s predstavniki mestnih četrti. Med novimi lokacijami je tudi pot ob Paki nasproti Partizanske ceste med Gorenjem in Hoferjem.

Podrobnosti

Objava

Ob peš poteh: Šalek-ZD-šola Antona Aškerca Velenje-Gorenje namestiti nekaj klopi, da se lahko starejši spočijemo. Predlog: krajevna društva upokojencev skupaj z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi naj pripravijo predloge lokacij.

Odgovor

Poleti 2012 je MOV postavila 10 klopi na novih lokacijah, ki jih občani že uporabljajo. Lokacije so bile izbrane v sodelovanju s predstavniki mestnih četrti. Med novimi lokacijami je tudi pot ob Paki nasproti Partizanske ceste med Gorenjem in Hoferjem.

Poslano: 03. 2. 14