Pdf

Rdeči gumb

Poslal Ne Vemo, ne@vemo.si

Povzetek

Vprašanje: Občina in Center za socialno delo Velenje naj pospešita namestitev rdečih gumbov, predvsem za tiste, ki sami živijo v stanovanjih ali hišah.

Odgovor: Aktivnosti za pomoč na daljavo (SOS gumb) smo pričeli že spomladi letos. Obvestilo smo dali v Naš čas in na spletne strani MOV.

Podrobnosti

Objava

Občina in Center za socialno delo Velenje naj pospešita namestitev rdečih gumbov (na roke starejšim),
predvsem za tiste, ki sami živijo v stanovanjih ali hišah. SOS doma – rdeči gumb (v zadnjem letu štirje primeri ko so umrli ali se ponesrečili in so jih našli šele čez nekaj dni ali naslednji dan).

Odgovor

Aktivnosti za pomoč na daljavo (SOS gumb) smo pričeli že spomladi letos. Obvestilo smo dali v Naš čas in na spletne strani MOV. Prav tako smo starejše občane obveščali preko Centra za socialno delo in patronažne službe, ponudbo smo objavili v brošuri Mestne občine Velenje, ki so jo v mesecu septembru prejela vsa gospodinjstva, pa do danes nismo prejeli nobene prijave. V dogovoru z Centrom za socialno delo Velenje bomo ponovno poskušali pridobiti zainteresirane občane, ki to pomoč potrebujejo, da se prijavijo. Vso potrebno dokumentacijo za pridobitev SOS gumba (izdelava socialne mreže) bomo pripravili na občini.

Poslano: 13. 10. 12