Pdf

Stopnice pri podhodu do pošte

Poslal Neznano neznano

Povzetek

Vprašanje: Zakaj so stopnice pri podhodu pri Cankarjevi do pošte označene z rumeno barvo?

Odgovor: V MOV smo se za tak način označevanja stopnišča odločili na pobudo seniorskega odbora, ki je opozoril, da imajo starejši občani težave pri hoji po stopnicah. Barvne označbe starejšim občanom s slabšim vidom preprečujejo stopanje v prazno in posledično zmanjšujejo možnost padca po stopnicah.

Podrobnosti

Objava

Zakaj so stopnice pri podhodu pri Cankarjevi do pošte označene z rumeno barvo?

Odgovor

V MOV smo se za tak način označevanja stopnišča odločili na pobudo seniorskega odbora, ki je opozoril, da imajo starejši občani težave pri hoji po stopnicah. Barvne označbe starejšim občanom s slabšim vidom preprečujejo stopanje v prazno in posledično zmanjšujejo možnost padca po stopnicah.

Poslano: 03. 2. 14