Pdf

Varnost klančine od Kulturnega doma proti Fori-ju

Poslal neznan neznan, katja.remicnovak@velenje.si

Povzetek

Vprašanje: Kako varna je klančina na poti od Kulturnega doma proti Foriju oz. na Prešernovo cesto?

Odgovor: Klančina je narejena skladno s predpisi in ne ovira varnega prehoda.

Podrobnosti

Objava

Kako varna je klančina na poti od Kulturnega doma proti Foriju oz. na Prešernovo cesto?

Odgovor

Klančina je narejena skladno s predpisi in ne ovira varnega prehoda.

Poslano: 03. 2. 14