Pdf

Ureditev pokritega avtobusnega postajališča v Podkraju

Poslal neznan neznan, katja.remicnovak@velenje.si

Povzetek

Vprašanje: Pri pokopališču v Podkraju bo potrebno urediti pokrito avtobusno postajališče, da se lahko ljudje, zlasti starejši, usedejo in poleti v senci, pozimi pa pod streho počakajo na prevoz. Kdaj bo MVO to uredila?

Odgovor: V letu 2013 bo MO Velenje na pokopališču Podkraj postavila pokrito postajališče.

Podrobnosti

Objava

Pri pokopališču v Podkraju bo potrebno urediti pokrito avtobusno postajališče, da se lahko ljudje, zlasti starejši, usedejo in poleti v senci, pozimi pa pod streho počakajo na prevoz. Kdaj bo MVO to uredila?

Odgovor

V letu 2013 bo MO Velenje na pokopališču Podkraj postavila pokrito postajališče.

Poslano: 03. 2. 14