Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagal JANEZ MERC dne 05.11.2014

Problem povezovalno prehodne ceste na Gorici: Navkljub izdelavi pločnika med povezovalno cesto in križiščem V. in VI. ceste in prehoda za pešce pri Marinšku, je vozni problem te ceste še vedno prisoten. Prehod iz V. ceste na glavno cesto ima postavljen znak neprednostne ceste, kar je v zimskem času zaradi visokega naklona nevarno za nalet in zdrs avtomobilov. Predlagam, da se znak postavi na drugo stran ceste. Promet po prehodni cesti je velik, navkljub znaku, ko dovoljuje uporabo le stanovalcem. Kontrole nadzornih organov so občasne in ne ob špici prometa.

Predpisa, ki bi izrecno dovoljeval potek prednostnih cest, ni, se pa pri poteku glavne prometne smeri upošteva potek ceste in prometna obremenitev cest. Glede na zahtevke tam živečih krajanov o nevarnosti in navedbah, da so se v tem križišču že večkrat dogajale manjše nesreče, bomo na policijski postaji preverili, koliko prometnih nesreč je bilo v tem križišču in s kakšnimi posledicami ter po potrebi tudi ustrezno ukrepali. Vsekakor pa smo mnenja, da nekega utečenega prometnega režima ni smiselno spreminjati, saj bi v začetni fazi s tem lahko povzročili še kakšno nesrečo več.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 20.11.2014


Komentirala Neznan Neznan dne 05.11.2014

Pozdravljeni, želela bi se javno zahvaliti društvu Hospic, katerega osnovna naloga je oskrba hudo bolnih oziroma ljudi z boleznijo v zaključni fazi in njihovih svojcev na domu, ki žalujejo. Čutim se dolžno, da povem, kako požrtvovalni in strokovni so prostovoljci društva Hospic. Naša družina se je soočila z izgubo zeta in ne znam si predstavljati, kako bi bilo brez njihove pomoči. V vsakem trenutku so nam bili v pomoč, zato želim, da ljudje vedo, kam se lahko obrnejo, ko se znajdejo v stiski. Premalo je obveščanja o delu prostovoljcev društva Hospic, zato ljudje ne vedo, da obstaja tudi ta možnost, kadar žalujejo. Hvala še enkrat za vso pomoč, ki smo je bili deležni s strani Hospica. Lep pozdrav!

Prisrčna hvala za spodbudne besede. Prostovoljke z velikim spoštovanjem vstopamo v družine in smo zadovoljne, da je naše delo prijazno sprejeto. Tudi javna zahvala pripomore k večji prepoznavnosti, zato je vaše sporočilo resnično dragoceno. Prijazen pozdrav, Slovensko društvo hospic, OO Velenje

Odgovor posredoval-a: Društvo Hospic Velenje dne 06.11.2014


Predlagal JANEZ MERC dne 05.11.2014

Ob prometnih konicah nastajajo zastoji pri krožišču ob Veleja parku. Zastoj in nevarnost na cesti predstavljata tudi dva prehoda za pešce, ki skačejo čez cesto. Predlagam rešitev problema prehoda za pešce z izgradnjo podhoda ali nadhoda za pešce in kolesarje.

Prehodi za pešce so pri pretočnosti krožišč največja težava. Pri vsakem načrtovanju (razne študije) se upoštevajo kot moteči faktor in temu primerno se potem izvede tudi krožišče. Projektna dokumentacija za izvedbo je bila recenzirana s strani Direkcije RS za ceste, kjer na obstoječo rešitev ni bilo podanih pripomb, zato se je krožišče izvedlo takšno, kot je bilo zamišljeno. Tudi pri prevzemu, na katerem sta med drugim sodelovala prometni inšpektor in predstavnik policije, ni bilo opaženih težav. Vsekakor bi boljšo rešitev predstavljal ali podhod ali nadhod, vendar je sama investicija zelo draga, za kar pa trenutno ni na voljo finančnih sredstev.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Komentirala Mojca Skralovnik dne 05.11.2014

Stopnice v podhodu pri pošti so lepo označene, žal z zelo slabo barvo, saj bo kmalu izginila. Klopce v mestu in na pešpoti na Gorico so prenizke. Le poglejte starejše kako sedajo, vstanejo še težje. Pohvalila bi pločnik in urjene klančine pri parkirnih prostorih za Pako pred Lekarno.

Z barvo želimo olajšati gibanje po stopnicah predvsem slabovidnim. Ideja je bila, da označimo vsako stopnico z rumeno barvo. In smo to naredili. Vse bi bilo v redu, če bi se barva obdržala. Žal pa se je zaradi granitnih stopnic in neugodnih vremenskih razmer barva hitro začela luščiti. Sicer z barvo ni nič narobe, smo pa ob tem ugotovili, da za ta namen ni primerna. Tudi predlani se je barva luščila, vendar niti približno v takem obsegu. Lani smo imeli poizkus z odsevnimi trakovi, ki pa so se tudi odlepili, tako, da je s tem kar nekaj težav. Kakorkoli, takoj po končani zimi bomo poskusili na tržišču poiskati drugačno rešitev za označitev stopnic. Odgovor glede klopi: Ker postavljamo klopi tipa MOV je njihova višina pač takšna kot je višina betonske osnove. Če se bomo odločili za drugačen tip oziroma model klopi, bomo lahko izbirali tudi višino klopi.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Komentiral Jože MELANŠEK dne 04.11.2014

Generalno popravilo odštevalnikov na semaforiziranih križiščih v Velenju bo omogočilo boljši pretok prometa in manj nervoze med vozniki.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 05.11.2014