Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Komentirala Neznan Neznan dne 26.11.2014

Pohvalila bi pločnik in urejene klančine pri parkirnih prostorih za Pako pred Lekarno.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 26.11.2014


Predlagal Rafko Berločnik dne 20.11.2014

Prehoda za pešce ni na začetku ceste proti vrtcu na Gorici. Kazalo bi razmisliti o ureditvi tega.

Prehoda ni zarisanega, ker na eni strani ceste ni urejenega pločnika (zasebno zemljišče), kar je pogoj, da se celovito uredi prehod za pešce.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Vprašal-a Koordinacijski odbora v projektu »Velenje, starosti prijazno mesto« dne 20.11.2014

Zakaj gori zelena luč na prehodu za pešce tako kratek čas? Na primer pri novi pošti. Ko se prižge, starejši ljudje še na pol poti niso, pa je že zopet rdeča.

Delovanje semaforjev je optimizirano na najhitrejše praznjenje križišč in pretočnost prometa. Zelena luč za prečkanje Partizanske ceste gori 16 sekund, za njo se sicer res prižge rdeča, vendar je čas do zelene luči za vozila dolg še 14 sekund. Teh 14 sekund je namenjeno praznjenju križišča in s tem tudi pešcem, ki so stopili na cesto pri zeleni luči in ceste niso mogli prečkati v intervalu »zelenih« 16 sekund.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 20.11.2014


Predlagal Rafko Berločnik dne 20.11.2014

Od novega objekta na Gorici do Praprotnika ni nobenega zarisanega prehoda za pešce. Prvi možen prehod bi se lahko uredil v križišču Goriške ceste in Ceste na Vrtače.

Drugi, bolj smiseln prehod, bi se lahko uredil v križišču Goriške ceste in Odcepa Goriška 33. Žal je zemljišče, v katerega bi morali poseči, v fazi denacionalizacije.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 20.11.2014


Predlagala Marija Skornišek dne 13.11.2014

Iz Goriške na Splitsko je potreben prehod za pešce. Ogromno otrok hodi po tej ulici iz Bevč v Zgornji Šalek.

V kolikor nam bodo finančne razmere to dopuščale, lahko prehod uredimo v letu 2015.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014