Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagala Marija Skornišek dne 13.11.2014

Na Goriški cesti, kjer so hiše, je zelo ozko. Ob cesti so borovci, ki so nevarni, da se ob neurju zrušijo na hišo. Nevarno je tudi za otroke. Ob borovcih je tudi živa meja, kar je povsem dovolj.

Drevored borov vzdolž Goriške ceste smo si na pobude posameznih stanovalcev že večkrat ogledali. Ugotovljeno je bilo, da drevesa v normalnih okoliščinah ne predstavljajo nevarnosti za ljudi in premoženje. Za nekatera drevesa smo se tudi odločili, da se jih podre. Stanje dreves bomo še naprej spremljali in ukrepali, če bo potrebno. Odstranitev celotnega drevoreda zaradi njihove vloge in pomena v prostoru ni predvidena.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Vprašala Marija Skornišek dne 13.11.2014

Pri trgovini TUŠ na Splitski je klanec. Ob zidu so stopnice, ki pa nimajo ograje in so v slabem stanju - podrte. Se da to kako urediti?

Odgovor podjetja Linea: Stopnice niso bile vrisane v projektu za objekt na Splitski ulici. Podjetje TUŠ jih je naknadno izvedlo. Na TUŠ nepremičnine smo 3. 12. 2014 poslali dopis z zahtevo naj se sanirajo ali odstranijo. Odgovora zaenkrat še nismo prejeli, zato bomo ponovno urgirali.

Odgovor posredoval-a: LINEA stanovanjsko podjetje, d.o.o. dne 04.03.2015


Predlagala Vitoslava Ostruh dne 12.11.2014

Ob Tomšičevi cesti me moti gostota (frekvenca) prometa, oziroma nepretočnost prometa na križišču pri Šumiju proti Jagru. Če se pelješ naravnost proti Jagru, sveti zelena luč 20 sekund. V tem času v križišču zavijejo levo 3 osebna vozila proti TUŠ-u, če so 4, je eno vozilo peljalo čez rdečo luč. Ob konicah je kolona vozil od semaforja do A banke, pa še dlje (glej fotografijo). Pogrešam rumeno oz. oranžno luč na semaforju za zavijanje levo proti TUŠ-u.

Zadeva je trenutno takšna zaradi zapore Jenkove ceste. V kratkem bomo zamenjali semaforske naprave v križišču (dodali tudi rumeno luč za levo zavijanje) in tudi podaljšali zelene intervale na Tomšičevi in Cesti Simona Blatnika.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 13.11.2014


Predlagala Ana Krajnik Pistotnik dne 10.11.2014

Pot od kulturnega doma do Prešernove ceste se konča zožena na ozko klančino. Obiskovalci večernih prireditev tako nepričakovano stopijo preko robnika, posledica je lahko padec ali poškodba gležnja. Ta del tudi ni posebej osvetljen. Predlog: rumeno obarvati robnika na obeh straneh klančine.

Na Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje smo naročili izvajalcu, da z rumeno barvo označi robnik levo in desno ob klančini, zato bo to v najkrajšem možnem času urejeno. Objavljeno 10. 12. 2014: Od včerajšnjega dne dalje je robnik označen z rumeno barvo.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 10.12.2014


Predlagal JANEZ MERC dne 05.11.2014

Povezovalna cesta čez Gorico ima zelo velik promet, saj je bližnjica do Celjske ceste. Cesta je označena s prometnim znakom- samo za lokalni promet. Zaradi neupoštevanja prometnega znaka je veliko prometa, kar pripelje do zastojev pri Velenjki, ker je cesta iz Gorice označena kot prednostna. Občasne kontrole prometa se izvajajo izven prometnih konic in so nezadostne. Predlagam poostren nadzor prometa na tej cesti.

Občinski redarji so v preteklem obdobju izvajali pogoste kontrole na omenjeni lokaciji. Pri opravljanju tovrstnih kontrol je potrebna prisotnost treh redarjev, ker pa medobčinsko redarstvo poleg opravljanja nalog na območju mestne občine Velenje opravlja naloge še v ostalih 14 občinah je težko zagotoviti tolikšno prisotnost na tem območju, kot bi si želeli. Vsekakor pa skušamo svoje aktivnosti čim bolj prilagoditi željam občanov in nadzore na tej lokaciji izvajati v za to najprimernejšem času.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 25.11.2014