Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Vprašala Marija Skornišek dne 13.11.2014

Pri trgovini TUŠ na Splitski je klanec. Ob zidu so stopnice, ki pa nimajo ograje in so v slabem stanju - podrte. Se da to kako urediti?

Odgovor podjetja Linea: Stopnice niso bile vrisane v projektu za objekt na Splitski ulici. Podjetje TUŠ jih je naknadno izvedlo. Na TUŠ nepremičnine smo 3. 12. 2014 poslali dopis z zahtevo naj se sanirajo ali odstranijo. Odgovora zaenkrat še nismo prejeli, zato bomo ponovno urgirali.

Odgovor posredoval-a: LINEA stanovanjsko podjetje, d.o.o. dne 04.03.2015


Predlagala Marija Skornišek dne 13.11.2014

Bevče: od meje KS Gorica do Korena je zelo ozka cesta. Ob cesti je nasip peska, ki bi se moral poravnati ali poteptati, če se že pločnik ne more narediti.

Iz navedenega ni moč razbrati točne lokacije. Opravljen je bil ogled ceste s koncesionarjem, kjer se niso opazile nepravilnosti.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Predlagala Vitoslava Ostruh dne 12.11.2014

Ob Tomšičevi cesti me moti gostota (frekvenca) prometa, oziroma nepretočnost prometa na križišču pri Šumiju proti Jagru. Če se pelješ naravnost proti Jagru, sveti zelena luč 20 sekund. V tem času v križišču zavijejo levo 3 osebna vozila proti TUŠ-u, če so 4, je eno vozilo peljalo čez rdečo luč. Ob konicah je kolona vozil od semaforja do A banke, pa še dlje (glej fotografijo). Pogrešam rumeno oz. oranžno luč na semaforju za zavijanje levo proti TUŠ-u.

Zadeva je trenutno takšna zaradi zapore Jenkove ceste. V kratkem bomo zamenjali semaforske naprave v križišču (dodali tudi rumeno luč za levo zavijanje) in tudi podaljšali zelene intervale na Tomšičevi in Cesti Simona Blatnika.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 13.11.2014


Predlagala Ana Krajnik Pistotnik dne 10.11.2014

Pot od kulturnega doma do Prešernove ceste se konča zožena na ozko klančino. Obiskovalci večernih prireditev tako nepričakovano stopijo preko robnika, posledica je lahko padec ali poškodba gležnja. Ta del tudi ni posebej osvetljen. Predlog: rumeno obarvati robnika na obeh straneh klančine.

Na Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje smo naročili izvajalcu, da z rumeno barvo označi robnik levo in desno ob klančini, zato bo to v najkrajšem možnem času urejeno. Objavljeno 10. 12. 2014: Od včerajšnjega dne dalje je robnik označen z rumeno barvo.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 10.12.2014


Komentirala Neznan Neznan dne 05.11.2014

Pozdravljeni, želela bi se javno zahvaliti društvu Hospic, katerega osnovna naloga je oskrba hudo bolnih oziroma ljudi z boleznijo v zaključni fazi in njihovih svojcev na domu, ki žalujejo. Čutim se dolžno, da povem, kako požrtvovalni in strokovni so prostovoljci društva Hospic. Naša družina se je soočila z izgubo zeta in ne znam si predstavljati, kako bi bilo brez njihove pomoči. V vsakem trenutku so nam bili v pomoč, zato želim, da ljudje vedo, kam se lahko obrnejo, ko se znajdejo v stiski. Premalo je obveščanja o delu prostovoljcev društva Hospic, zato ljudje ne vedo, da obstaja tudi ta možnost, kadar žalujejo. Hvala še enkrat za vso pomoč, ki smo je bili deležni s strani Hospica. Lep pozdrav!

Prisrčna hvala za spodbudne besede. Prostovoljke z velikim spoštovanjem vstopamo v družine in smo zadovoljne, da je naše delo prijazno sprejeto. Tudi javna zahvala pripomore k večji prepoznavnosti, zato je vaše sporočilo resnično dragoceno. Prijazen pozdrav, Slovensko društvo hospic, OO Velenje

Odgovor posredoval-a: Društvo Hospic Velenje dne 06.11.2014