Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Vprašal-a Koordinacijski odbor v projekt "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 04.12.2014

Zakaj traja tako dolgo, da se popravi luč na semaforju, kadar se le-ta pokvari?

Luči na semaforjih večinoma vzdržuje vzdrževalec oz. koncesionar za ceste. Njegov preglednik takoj po tem ko opazi, da luč ne dela, zadevo prijavi in luč je zamenjana naslednji delovni dan ali najkasneje v roku dveh dni. Če gre za kakšno drugo okvaro (elektro okvara, fizična okvara,…), pa je seveda potrebno poklicati druge (zunanje) izvajalce, ki okvaro odpravijo. To lahko včasih traja tudi kakšen teden – odvisno od napake. V kolikor gre za konkreten primer, naj se navede konkretna lokacija in datum, da bomo lahko konkretno odgovorili.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 04.12.2014


Vprašala Ljudmila Krajnc dne 02.12.2014

Zakaj indukcijska zanka v Domu kulture Velenje ni vključena med vsako predstavo? Se moramo občani sami prepričati, ali bo zanka vključena, preden se odločijo za ogled predstave?

V veliki dvorani Doma kulture Velenje je indukcijska zanka vedno vklopljena. Naš sistem deluje le pri ozvočenih dogodkih (torej pri tistih, kjer je govor ali glas usmerjen na direkten mikrofon). Omenjena gledališka predstava ni bila ozvočena.

Odgovor posredoval-a: Festival Velenje dne 04.12.2014


Komentirala Neznan Neznan dne 26.11.2014

Pohvalila bi pločnik in urejene klančine pri parkirnih prostorih za Pako pred Lekarno.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 26.11.2014


Predlagal Rafko Berločnik dne 20.11.2014

Prehoda za pešce ni na začetku ceste proti vrtcu na Gorici. Kazalo bi razmisliti o ureditvi tega.

Prehoda ni zarisanega, ker na eni strani ceste ni urejenega pločnika (zasebno zemljišče), kar je pogoj, da se celovito uredi prehod za pešce.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Predlagal Rafko Berločnik dne 20.11.2014

Od novega objekta na Gorici do Praprotnika ni nobenega zarisanega prehoda za pešce. Prvi možen prehod bi se lahko uredil v križišču Goriške ceste in Ceste na Vrtače.

Drugi, bolj smiseln prehod, bi se lahko uredil v križišču Goriške ceste in Odcepa Goriška 33. Žal je zemljišče, v katerega bi morali poseči, v fazi denacionalizacije.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 20.11.2014