Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Vprašala Slavica Roškar dne 15.04.2015

Rekreacijska pot na Koželj je skoraj neprehodna. Velenjski planinci so jo že enkrat lepo uredili, sedaj je pa vse drugače. Po dolinskem delu so zelo globoke vgreznine od vlačenja hlodov. Do glavne ceste v hrib pa leži polno vejevja in dreves. Po tej poti je hodilo veliko ljudi. Zanima me, kdo bi moral to urediti?

Poti na Koželj niso na občinskih parcelah, ampak so v lasti več lastnikov, zato nimamo vpliva na odstranjevanje dreves. Planinci so poti že urejali poti in jih bodo tudi v prihodnje, vendar le najnujnejše.

Odgovor posredoval-a: Urad za okolje in prostor MOV dne 28.05.2015


Vprašala Slavica Roškar dne 15.04.2015

Zanima me, kdaj bo odprta daljša pot okoli Velenjskega jezera, ki jo zelo pogrešamo?

Zaradi posedanja terena, ki je posledica odkopavanja premoga, bo pot ob severozahodni obali Velenjskega jezera do nadaljnjega še vedno zaprta.

Odgovor posredoval-a: Premogovnik Velenje, d. d. dne 23.04.2015


Komentirala Darinka Barle dne 14.02.2015

Stanovalci bloka Foitova 8, Velenje so me opozorili, da na njihovem parkirišču ni javne razsvetljave, ker je luč že dalj časa v okvari. Prav tako sem opazila pred vhodom Mestne četrti Levi breg zahod na Foitovi 2 nevarnost za pešce, ker je dvignjen odtočni jašek in površina ni ravna. Nastala je velika grbina, posebno nevarna za padec (zlom, zvin noge ali še kaj hujšega) ob slabi vidljivosti.

Odgovor glede grbine na Foitovi 2: Parcela, na kateri je posedeno dvorišče (zato je jašek dvignjen), je v lasti etažnih lastnikov. Predlagamo, da se za rešitev obrnejo na upravnika bloka. Odgovor glede razsvetljave na parkirišču na Foitovi 8: Iz Urada za komunalne dejavnosti MOV so pred tednom dni obvestili Elektro Celje, da je luč v okvari. Navadno se tovrstne zadeve uredijo v štirinajstih dneh.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 26.02.2015


Predlagala Darinka Barle dne 22.12.2014

Ob stanovanjskem bloku Cesta Borisa Kraigherja 8 a je na zelenici lepa breza, ki pa je žal previsoka. Od lanskega žledu visi na drevesu zlomljena velika veja. Bojim se močnega vetra, kajti veje breze grozeče opletajo blizu oken in kaj lahko se zgodi materialna škoda. Predlagam rešitev: Obrezati brezo tako v višino kot polomljene veje.

Hvala za obvestilo. Koncesionarja bomo takoj obvestili o zadevi in od njega zahtevali ustrezne ukrepe.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 22.12.2014


Predlagala Darinka Barle dne 18.12.2014

V nekaterih časovnih terminih t.i. "špicah" je na Prešernovi cesti na križišču s Cesto talcev (pri pekarni Presta) velik zastoj prometa - enako kot na Tomšičevi cesti. Ker imajo pešci prednost pred avtomobili, ki s Prešernove ceste zavijajo desno, vozniki zapirajo pot avtomobilom, ki zavijajo levo. Tako lahko zavije levo le nekaj avtomobilov, potem pa spet (pre)dolgo čakanje na zeleno luč za zavijanje levo (oz. desno). Vmes se vključijo v kolono še vozniki, ki prihajajo s parkirišča pred pekarno Presta in zavijajo levo ter vozniki, ki prihajajo izza bloka Prešernova 22 in zavijajo desno. Predlagam rešitev: 1. Semafor za zavijanje v levo 2. Daljši zeleni interval za voznike, ki pripeljejo po Prešernovi cesti 3. Enako kot na Tomšičevi (križišče pri Šumiju)

Semafor v križišču Ceste talcev in Prešernove ceste deluje odvisno od semaforja v križišču Ceste talcev in Foitove ceste. Slednji je nastavljen tako, da se čim hitreje prazni glavna prometna smer Velenje – Šoštanj. Temu načinu je prilagojen tudi problematični semafor. Pretočnost prometa v križišču še dodatno »ovirajo« pešci, ki prečkajo cesto, vendar je njihov zeleni val nastavljen na minimum, tako da lahko v danem času spelje skozi križišče čim več vozil.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 04.03.2015