Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagal borut jenko dne 02.06.2015

Danes smo na sestanku odbora v projektu »Velenje, starosti prijazno mesto« omenjali tudi problematiko prometa na prečni cesti med NC Velenjko in Goriško cesto, kjer pločnika za pešce ni, promet pa se umirja z ležečimi policaji. Pri tem sem se spomnil na rešitev z "izogibalnimi pol-otočki", ki sem jo videl v nekem španskem mestu. Mogoče bi bila ta ideja uporabna tudi pri nas: obstoječo cesto bi zožili -za minimalno širino pločnika, z izogibalnimi pol-otočki pa bi močno umirili promet - predvsem ko bil tekel dvosmerno. Skiciral sem predlog, ki ga prilagam v dveh prilogah. Lepo vas lepo pozdravljam in vam želim čim več uspešnih odločitev.

Spoštovani, hvala za predlog, ki ga bomo preučili.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 26.08.2015


Vprašal BORUT JENKO dne 30.04.2015

1. Na klančiči do ceste III je urejen dostop s poti do oziroma skozi en parkirni prostor, kjer še vedno manjka znak, da je tam prepovedano parkirati. 2. Pločnik od blokov proti OŠ Gorica je vedno zaseden s parkiranimi vozili in to kljub redarski službi. 3. Tlakovana peš pot, ki je oblikovana v pravem kotu ni primerna, saj se ljudje sprehajajo raje diagonalno po travi in blatu.

1. Hvala za opozorilo. Ustrezen znak bomo namestili v roku 14 dni. 2. Do jeseni bodo lahko avti parkirani v garažah, za katere pripravljamo tehnični pregled v prihodnjem tednu. Takrat se bodo pločniki, na katerih so parkirana vozila, sprostili. 3. Vašo pripombo smo posredovali izvajalcu novega bloka in bo zadevo uredil še pred predajo bloka.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 28.05.2015


Vprašala Slavica Roškar dne 15.04.2015

V Sončnem parku, kjer je igrišče za otroke Rudarska vas, ni WC-ja. Tam se zadržujejo tako otroci, kot starejši. Poleg tega s seboj pripeljejo pse, ki nemoteno hodijo po zelenicah, kamor ne spadajo. Predlagam, da se tja pošlje redar ali prepove psom vstop.

Sončni park je pred leti postal spet odprt za sprehajalce s psi. Res pa je pse prepovedano voditi v del parka, kjer je vodomet – labirint in v tisti del parka, kjer je igrišče. Na obeh mestih je postavljena tabla, na kateri je znak za prepovedano sprehajanje psov. Velikokrat se zgodi, da pridejo v park družine z otroci, zraven pa pripeljejo še svojega psa. Redarji so seznanjeni s tem in tudi prisotni v Sončnem parku. Odgovor glede sanitarij v Sončnem parku še sledi.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 23.04.2015


Vprašala Slavica Roškar dne 15.04.2015

Rekreacijska pot na Koželj je skoraj neprehodna. Velenjski planinci so jo že enkrat lepo uredili, sedaj je pa vse drugače. Po dolinskem delu so zelo globoke vgreznine od vlačenja hlodov. Do glavne ceste v hrib pa leži polno vejevja in dreves. Po tej poti je hodilo veliko ljudi. Zanima me, kdo bi moral to urediti?

Poti na Koželj niso na občinskih parcelah, ampak so v lasti več lastnikov, zato nimamo vpliva na odstranjevanje dreves. Planinci so poti že urejali poti in jih bodo tudi v prihodnje, vendar le najnujnejše.

Odgovor posredoval-a: Urad za okolje in prostor MOV dne 28.05.2015


Vprašala Slavica Roškar dne 15.04.2015

Zanima me, kdaj bo odprta daljša pot okoli Velenjskega jezera, ki jo zelo pogrešamo?

Zaradi posedanja terena, ki je posledica odkopavanja premoga, bo pot ob severozahodni obali Velenjskega jezera do nadaljnjega še vedno zaprta.

Odgovor posredoval-a: Premogovnik Velenje, d. d. dne 23.04.2015