Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagal-a Seniorski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 26.10.2015

Na cesti pod gradom na Gorici je omejitev 50 km/h, morala bi biti največ 40 km/h, saj ni pločnika.

Omejitve 40, 60 in 80 km/h se ne postavljajo več. Lahko se postavi znak za 30 km/h.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 24.11.2015


Vprašala darinka barle dne 13.06.2015

Na pokopališču v Podkraju je v sektorju C med vrstama 7 in 8 že vseskozi poškodovano korito za vodo. Pod pipama je gibljiva mreža, na katero pa ni mogoče postaviti oz. odložiti vaze, rož, posode za vodo. Vsi, tudi starejši, se moramo sklanjati do tal in dvigovati težko breme (npr. posodo z vodo). Venomer poslušam ljudi, kako je lahko toliko časa zanemarjeno in kako se nihče ne zmeni, da bi to uredil, čeprav plačamo pošteno za ureditev grobov in okolice. Upam, da se bo to čimprej uredilo v zadovoljstvo vseh najemnikov grobov, predvsem pa starejših.

Dela za zamenjavo vseh fontan na pokopališču v Podkraju že potekajo, prav tako bodo v prihodnjih dneh/tednih potekala dela za enotno (enako) ureditev vseh otokov s fontanami na omenjenem pokopališču. Predvidevamo, da bosta dve fontani pripeljani že danes, ostale v roku 14 dni. Takoj po prejemu le-teh, bomo pričeli z montažo in urejanjem tudi ostalih otokov.

Odgovor posredoval-a: Komunalno podjetje Velenje dne 22.06.2015


Predlagal borut jenko dne 02.06.2015

Danes smo na sestanku odbora v projektu »Velenje, starosti prijazno mesto« omenjali tudi problematiko prometa na prečni cesti med NC Velenjko in Goriško cesto, kjer pločnika za pešce ni, promet pa se umirja z ležečimi policaji. Pri tem sem se spomnil na rešitev z "izogibalnimi pol-otočki", ki sem jo videl v nekem španskem mestu. Mogoče bi bila ta ideja uporabna tudi pri nas: obstoječo cesto bi zožili -za minimalno širino pločnika, z izogibalnimi pol-otočki pa bi močno umirili promet - predvsem ko bil tekel dvosmerno. Skiciral sem predlog, ki ga prilagam v dveh prilogah. Lepo vas lepo pozdravljam in vam želim čim več uspešnih odločitev.

Spoštovani, hvala za predlog, ki ga bomo preučili.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 26.08.2015


Vprašal BORUT JENKO dne 30.04.2015

1. Na klančiči do ceste III je urejen dostop s poti do oziroma skozi en parkirni prostor, kjer še vedno manjka znak, da je tam prepovedano parkirati. 2. Pločnik od blokov proti OŠ Gorica je vedno zaseden s parkiranimi vozili in to kljub redarski službi. 3. Tlakovana peš pot, ki je oblikovana v pravem kotu ni primerna, saj se ljudje sprehajajo raje diagonalno po travi in blatu.

1. Hvala za opozorilo. Ustrezen znak bomo namestili v roku 14 dni. 2. Do jeseni bodo lahko avti parkirani v garažah, za katere pripravljamo tehnični pregled v prihodnjem tednu. Takrat se bodo pločniki, na katerih so parkirana vozila, sprostili. 3. Vašo pripombo smo posredovali izvajalcu novega bloka in bo zadevo uredil še pred predajo bloka.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 28.05.2015


Vprašala Slavica Roškar dne 15.04.2015

Zanima me, kdaj bo odprta daljša pot okoli Velenjskega jezera, ki jo zelo pogrešamo?

Zaradi posedanja terena, ki je posledica odkopavanja premoga, bo pot ob severozahodni obali Velenjskega jezera do nadaljnjega še vedno zaprta.

Odgovor posredoval-a: Premogovnik Velenje, d. d. dne 23.04.2015