Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagal Ne Vemo dne 13.10.2012

Pomoč starejšim pri delu v hiši ali okrog hiše. Napravili bi seznam ljudi, ki bi bili pripravljeni za primerno plačilo pomagati.

Z odprtjem »Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Velenja« se bo možno dogovoriti tudi o tem

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 13.10.2012


Predlagal Ne Vemo dne 13.10.2012

Cesta v Bevče, brez pločnika, hitrih voznikov pa je vedno več, pešci ...

Pred časom je MO Velenje imela zagotovljena sredstva za izvedbo projekta »Pločnik ob cesti v Bevče«. Glede na to, da bi moral pločnik potekati po zasebnih zemljiščih ob cesti, smo predstavnike KS Gorica prosili, ...

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 13.10.2012


Vprašal Ne Vemo dne 13.10.2012

V KS Gorica je onemogočen prehod otrok in stanovalcev do vrtca, šole, pošte, ...

V začetku leta 2012 je bil sklican sestanek na Okrajnem sodišču v Velenju, z namenom, da se drugostopenjski prekrškovni organ seznani s postavljeno prometno signalizacijo. Sodnice so bile enotnega mnenja, da je prometna signalizacija, ki določa »lokalni promet« ustrezna in legitimna, ter ...

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 13.10.2012