Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagala Ne Vemo dne 13.10.2012

Označiti z barvo ali razširiti klančino pri poti od Kulturnega doma proti Foriju oz. na Prešernovo ...

Podobno kot zadnji dve leti, bomo tudi letos označili z rumeno barvo del stopnic v podhodu pri pošti in tudi nekatere druge. Prav tako bomo na podoben način označili klančino in stopnice pri Kulturnem domu.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 24.02.2014


Vprašala Ne Vemo dne 13.10.2012

Čiščenje cest po zimskem posipanju s peskom so letos podaljševali v pomladne mesece, ...

Zimska služba (oz. tudi zimska sezona) traja od 15.11. do 15.3. vsako leto. Šele po 15. marcu (lahko tudi kasneje, če so zimske razmere še po tem datumu) se prične s pometanjem vseh površin.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 13.10.2012