Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Vprašala Ne Vemo dne 13.10.2012

Nekatere sestre v ZD neprijazne, čakalne storitve predolge.

Če pride v tem odnosu do neprijaznih situacij s strani zdravstvenih delavcev do pacientov, vas vljudno prosimo, da nas sporočite ime in priimek zdravstvenega delavca ter čas dogodka, da lahko ustrezno ukrepamo.

Odgovor posredoval-a: Zdravstveni dom Velenje dne 13.10.2012


Predlagal Ne Vemo dne 13.10.2012

Gledališka predstava 15.04.2012 ob 19. uri: akterji so bili opremljeni z mikrofoni, indukcijska zanka pa v času predstave ni bila vklopljena.

V začetku junija so strokovnjaki preverili delovanje in sistem uredili tako, da v primeru, ko so nastopajoči opremljeni z mikrofoni, indukcijska zanka nemoteno deluje

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 13.10.2012


Predlagal Ne Vemo dne 13.10.2012

Pomoč starejšim pri delu v hiši ali okrog hiše. Napravili bi seznam ljudi, ki bi bili pripravljeni za primerno plačilo pomagati.

Z odprtjem »Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Velenja« se bo možno dogovoriti tudi o tem

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 13.10.2012


Predlagala Ne Vemo dne 13.10.2012

Občina in Center za socialno delo Velenje naj pospešita namestitev rdečih gumbov, predvsem za tiste, ki sami živijo v stanovanjih ali hišah.

Aktivnosti za pomoč na daljavo (SOS gumb) smo pričeli že spomladi letos. Obvestilo smo dali v Naš čas in na spletne strani MOV.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 13.10.2012


Predlagala Ne Vemo dne 13.10.2012

Prva in zadnja stopnica pri podhodu pri Cankarjevi do pošte naj bo označena z belo ...

Podobno kot zadnji dve leti, bomo tudi letos označili z rumeno barvo del stopnic v podhodu pri pošti in tudi nekatere druge. Prav tako bomo na podoben način označili klančino in stopnice pri Kulturnem domu.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 24.02.2014