Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagal-a Seniorski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 26.10.2015

Predlagamo, da se pri Živkoviču naredi višinska zapora, kar bi tovornjakom onemogočilo vožnjo čez Gorico.

Pobudo smo preučili že pred leti in ugotovili, da višinska zapora ni primerna, saj bi onemogočala prehod gasilskim, reševalnim in ostalim interventnim avtomobilom.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 26.11.2015


Komentiral-a Seniorski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 26.10.2015

Klančine so se začele luščiti in so postale nevarne. Robovi so ponekod previsoki. Invalidski voziček se zatakne, kar je lahko zelo nevarno. Primer: pod vhodom proti banki.

Klančine pri banki ne more sanirati Mestna občina Velenje, ampak banka. Ostale klančine po mestu bomo pregledali po zimskem obdobju v prihodnjem letu. Kjer bo potrebno, bomo opravili sanacijska dela.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 02.12.2015


Komentiral-a Seniorski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 26.10.2015

Klopi v Velenju so prenizke, zato jih veliko starejših ne more uporabiti.

Ob zamenjavi obstoječih in pri nabavi novih klopi bomo pozorni tudi na višino sedenja. Hvala, da ste nas opozorili na to.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 25.01.2016


Komentiral-a Seniorski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 26.10.2015

Prehod pri Mercatorju je slabo osvetljen ponoči.

V letu 2016 bomo uredili in izboljšali razsvetljavo po vsem mestu.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 10.11.2015


Komentiral-a Seniorski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 26.10.2015

Od Velenjke do Mercatorja ni kolesarske steze, zato kolesarji vozijo po pločniku.

Omenjena cesta je državna cesta, zato bomo pobudo naslovili na upravljalca ceste Direkcijo RS za infrastrukturo.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 24.11.2015