Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Vprašal-a neznan neznan dne 01.12.2016

Prehodi za pešce so v Velenju zelo nevarni, kar se je izkazalo s prometnimi nesrečami v zadnjem mesecu. Kako boste ukrepali?

Mestna občina Velenje je poskrbela za prenovo celotne razsvetljave, zato bodo bolje osvetljeni tudi prehodi za pešce. Na dan, 24. novembra 2016 smo v večernih urah naredili pregled osvetlitve prehodov za pešce s tehnično komisijo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ugotovljene nepravilnosti bomo odpravili.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 01.12.2016


Vprašala ana kotnik dne 31.08.2016

Spoštovani Stanovalci novih blokov na Gorici, Goriška c. 52; 52a; 52b imamo velik problem, da ne rečem kar težavo s tem, ko se je dalo parkirni prostor med stavbnimi kompleksi v uporabo in se je odprla tudi cesta, ki je sedaj postala glavna prometnica za voznike, ki se vozijo Gorica- Celje ali Celje -Gorica. Ulica Koželjskega je enosmerna, a tega praktično nihče ne spoštuje. Vozi se v obe smeri, promet je velik in zelo, zelo moteč za nas stanovalce, še posebno za tiste, ki živimo v bloku ob šoli in imamo stanovanje neposredno ob parkirišču. V nižjih nadstropjih se nam praktično neprestano vozijo pod balkoni. To pot uporablja vse več manjših avtobusom, kombijev in poltovornjakov, da o osebnih avtomobilih in motoristih niti ne govorimo. Naj dodam še, da je to tudi zelo nevarno za otroke, ki se znajdejo pred blokom. Jutri se začne pouk in ves promet v šolo in iz šole bo šel pod našimi balkoni. Življenjski standard je izpod nivoja, miru ni niti podnevi niti ponoči. Edini način, da se omeji tak pretok prometa je, da se zapre izhod na Koželjskega ulico. Upam, da ste razumeli naš pereč problem in, da nam ga boste pomagali rešiti. Lep pozdrav.

Prometna ureditev obravnavanega področja je izvedena po projektu izgradnje garaže, trgovine in stanovanjskih blokov in je na tem mestu (zapora izvoza na Koželjskega) ni mogoče spreminjati. Glede vožnje v nasprotni smeri od dovoljene, po delu Koželjskega ulice ki je enosmerna, pa se bo v bodoče izvajal poostren nadzor.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 22.09.2016


Vprašal-a Neznan Neznan dne 07.01.2016

Pločnik ob Cesti talcev, ko greš proti železniški postaji in veterinarski postaji je preozek. Voziček in pešec se ne moreta srečati. Poleg tega je na pločniku v primeru dežja polno luž.

Po pregledu stanja sporočamo naslednje: - Po levi strani ceste je pločnik samo do konca objekta »Kolodvorska«. - Po desni strani je pločnik do železniške postaje. - Oba pločnika sta ustrezne dimenzije. - Zaradi snega na pločniku, morebitne poškodbe niso vidne oz. opazne. Spomladi bomo opravili ponoven ogled. V kolikor se bodo pokazale kakšne poškodbe, ki bi bile nevarne za pešce,jih bomo spomladi ustrezno sanirali.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 07.01.2016


Vprašal-a Neznan Neznan dne 22.12.2015

Železniška postaja v Velenju ni prilagojena invalidskim vozičkom in gibalno oviranim. Vhod v prostor, kjer je mogoče kupiti karte, je preozek. Pri enem vhodu je stopnica, pri drugem pa zelo ozek pločnik. Vhod v čakalnico je opremljen s stopnico. Invalidski voziček ne more na vlak zaradi stopnic. Vhod je preozek. Kako se lahko invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo pelje z vlakom iz Velenja do Celja?

Na relaciji Celje – Velenje vozijo dizelmotorne garniture - DMG 813/814, t.i. Fiati in te garniture niso primerne za vstop oz. vkrcanje / izkrcanje oseb na invalidskih vozičkih. Rešitev bi bila v prenovi voznih sredstev. Želimo, da bi čimprej prišlo do posodobitve voznega parka za potniški promet in vemo, da bi bila rešitev v nabavi voznih sredstev. V zvezi z nabavo novih voznih sredstev gre za kompleksen in vreden projekt, ki zahteva potrditve s strani lastnika – države. Nakup sodobnih vlakov in ustrezno urejanje postajne infrastrukture so povezani s precejšnjimi stroški in se načrtujejo dolgoročno. Tudi če bi na omenjeni relaciji lahko vozil vlak, ki bi bil ustrezen za vkrcanje invalidskega vozička, postaja Velenje žal ni opremljena s pripomočki za vstop/izstop potnikov na invalidskih vozičkih. Tam ni premičnega osebnega dvigala za vstop/izstop potnika na invalidskem vozičku.

Odgovor posredoval-a: Slovenske železnice dne 22.12.2015


Komentiral-a Seniorski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 26.10.2015

Klančine so se začele luščiti in so postale nevarne. Robovi so ponekod previsoki. Invalidski voziček se zatakne, kar je lahko zelo nevarno. Primer: pod vhodom proti banki.

Klančine pri banki ne more sanirati Mestna občina Velenje, ampak banka. Ostale klančine po mestu bomo pregledali po zimskem obdobju v prihodnjem letu. Kjer bo potrebno, bomo opravili sanacijska dela.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 02.12.2015