Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagal Aleš Sebanc dne 21.12.2018

Predlagam, da se uredijo talne oznake za slepe in slabovidne tam kjer manjkajo: Aškerčeva cesta, Cesta na jezero, Podhod pri Vili Bianci, pot do Vile Biance, Podhod Pesje, Kopališka cesta, Spominski center, Avtobusna postaja Velenje, Cesta talcev do Železniške postaje, Kopališka cesta do Vile Herbestein – tukaj tudi manjka pločnik.

Mestna občina Velenje v okviru načrtovanja in izvedbe vseh novih investicij v cestno infrastrukturo vedno upoštevamo tudi izvedbo ukrepov prijaznim do invalidov – npr. taktilne oznake, ponižani robniki, označba robov stopnic … Tako bomo ravnali tudi v bodoče. V sklopu rednih letnih ukrepov pa na območju celotne občine izvajamo (oz. prilagajamo) ponižanje robnikov na obstoječih pločnikih in peš površinah v mestu (v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi). Na območju občine načrtujemo tudi izgradnjo novih pločnikov, letos je predvidena izgradnja dveh – na Konovem, ob Konovski cest (od odcepa za dom KS Konovo do Kumra - križišče z Župančičevo cesto) in v Podkraju (ob LC 450 141 pri Bizjaku). Izgradnja novih pločnikov je odvisna predvsem od uspešne pridobitve zemljišč po katerih naj bi se zgradil pločnik in od finančnih sredstev. Žal zemljišče med Kopališko cesto in Vilo Herbestein ni v naši lasti in tam ne moremo pristopiti k izgradnji pločnika.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 11.02.2019


Predlagal-a Aleš Sebanc dne 21.12.2018

Imam dva predloga in sicer: da se uredi kolesarska steza ob celotni Goriški cesti do Obračališča Gorica kjer obračajo avtobusi in da se uredi kolesarska steza ob celotni Koroški cesti do Muzeja Premogovništva Slovenije Velenje.

V letošnjem letu je v okviru evropskih sredstev CTN predvidena izgradnja kolesarske steze ob Goriški cesti do Obračališča Gorica. Za izgradnjo kolesarske steze ob Koroški cesti do Muzeja premogovništva pa je projektna dokumentacija pridobljena, vendar zaradi načrtovane izgradnje hitre ceste (3 razvojna os), izgradnja tam ni možna.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 11.02.2019


Predlagal Aleš Sebanc dne 21.12.2018

Predlagam, da se uredijo kolesarske steze ob državnih cestah in sicer: Velenje -Kavče - Arnače - Ložnica do meje s občino Polzela in Velenje - Škale - Plešivec - Graška Gora - Šmiklavž.

Cesti Velenje-Kavče-Arnače-Ložnica do meje z občino Polzela ter Velenje-Škale-Plešivec-Graška gora-Šmiklavž sta državni cesti in vse navedene pobude sprejema njihov upravljavec, Direkcija za infrastrukturo. Odsek cesta Arnače-Ložnica je v letošnjem letu predviden za sanacijo/preplastitev cestišča, drugi ukrepi niso predvideni. Na odseku ceste Velenje-Škale – od konjereje do križišča pod klancem v Škalah pa je v prihodnjem letu predvidena rekonstrukcija ceste, v dolžini 900 m, vendar izgradnja kolesarske steze ni predvidena (kljub pozivom MOV), predvidena pa je izgradnja pločnika.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 11.02.2019


Vprašal-a Marija Sermek dne 04.08.2018

Gospa sprašuje kdaj bo možna selitev v varovana stanovanja v Velenju.

Na Uradu za razvoj in investicije Mestne občine Velenje so pojasnili, da je gradnja bloka s petnajstimi oskrbovanimi stanovanji pričela v mesecu septembru. Gradnja naj bi trajala približno eno leto. Stanovanja bodo najemniška, kar pomeni, da jih ne bo mogoče kupiti. Za več informacij glede oskrbovanih stanovanj se lahko obrnete na strokovnega sodelavca na telefon 03 8961 540.

Odgovor posredoval-a: Urad za okolje in prostor MOV dne 19.10.2018


Vprašal-a Neznan Neznan dne 19.04.2018

Kam po pomoč ob izgubi svojca?

V Mestni občini Velenje se lahko ob izgubi svojca obrnete na Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Velenje (Vodnikova 1, 3320 Velenje, telefon: 03/58 76 300, 051 391 318, E-pošta: velenje@hospic.si, hospic.ve@gmail.com). Več o Slovenskem društvu Hospic na spletni strani www.hospic.si.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 30.05.2018