Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Vprašal-a Marija Sermek dne 04.08.2018

Gospa sprašuje kdaj bo možna selitev v varovana stanovanja v Velenju.

Na Uradu za razvoj in investicije Mestne občine Velenje so pojasnili, da je gradnja bloka s petnajstimi oskrbovanimi stanovanji pričela v mesecu septembru. Gradnja naj bi trajala približno eno leto. Stanovanja bodo najemniška, kar pomeni, da jih ne bo mogoče kupiti. Za več informacij glede oskrbovanih stanovanj se lahko obrnete na strokovnega sodelavca na telefon 03 8961 540.

Odgovor posredoval-a: Urad za okolje in prostor MOV dne 19.10.2018


Vprašal-a Neznan Neznan dne 19.04.2018

Kam po pomoč ob izgubi svojca?

V Mestni občini Velenje se lahko ob izgubi svojca obrnete na Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Velenje (Vodnikova 1, 3320 Velenje, telefon: 03/58 76 300, 051 391 318, E-pošta: velenje@hospic.si, hospic.ve@gmail.com). Več o Slovenskem društvu Hospic na spletni strani www.hospic.si.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 30.05.2018


Komentirala Milja Krajnc dne 10.04.2018

Osebe, ki pridobijo pravico za pridobitev parkirnega mesta za invalide, se z njim nikakor ne ujemajo. Za pridobitev zdravnik izpolnjen obrazec potrdi, kar se vse prelahko pridobi, nasploh državljanom sosednjih republik prebivajočih v Sloveniji. Gospa je mnenja, da je premalo nadzora nad upravičenostjo do dovolilnic in naj se že enkrat v tej smeri nekaj ukrene. V okolju kjer prebiva je trdno prepričana, da polovica teh, ki so si zagotovili parkirni prostor do tega sploh niso opravičeni.

Oseba, ki ima bolezensko stanje in naj bi ji pripadala parkirna karta za invalide, mora na Upravni enoti izpolniti obrazec. Obstaja več kategorij, v katere uvrščajo prosilce parkirnih kart za invalide. Opis za pridobitev pravice do parkirne karte za invalide: 1. V četrtem odstavku 53. člena Zakona o varnosti cestnega prometa in v Pravilniku o parkirni karti je zapisano kdo je upravičen do parkirne karte za invalide in kako jo bolnik invalid pridobi. 2. Bolnik mora imeti odločbo o invalidnosti, kjer mora biti zapisano vsaj 60 % telesna okvara ali vsaj 30 % telesne okvare zaradi mišičnega obolenja (OPOZORILO: ni dovolj samo odločba o invalidnosti III. ali II. kategorije brez določenega procenta telesne okvare). 2.1.Odločbo izda ZPIZ invalidska komisija. Vlogo za izdajo odločbe o invalidnosti z oceno procenta telesne okvare zaprosijo bolniki pisno sami ali s pomočjo osebnega zdravnika z izvidi, ki dokazujejo obolenje pri ZPIZ invalidska komisija na obrazcu ZPIZ 10340-1/1, kjer označijo "ZAHTEVO ZA PRIZNANJE PRAVICE DO INVALIDNINE ZA TELESNO OKVARO" s pripisom "ZA IZDAJO PARKIRNE KARTE ZA INVALIDE". 3. Ko je oseba pridobila ustrezno odločbo od ZPIZ invalidske komisije, se oglasi pri osebnem zdravniku, ki na osnovi podane odločbe izpolnil obrazec "POTRDILO IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA", kjer označil kolikšna je telesna okvara. 4. S potrdilom izbranega osebnega zdravnika, obrazcem VLOGA ZA IZDAJO PARKIRNE KARTE ZA INVALIDNE OSEBE in dvema osebnima slikama, prosilcu na Upravni enoti, po plačilu takse za parkirno karto, izdajo parkirno karto za invalide. 5. Ko je oseba pridobila parkirno karto za invalide, se lahko parkira na vseh parkirnih mestih označenih z invalidskim znakom in dostopa do samih vhodov ustanov (seveda, če imajo to omogočeno), tako da ima parkirno karto na vidnem mestu v vozilu, najbolje spredaj ob vetrobranskem steklu. Parkirno karto za invalida, lahko uporablja, v katerem koli vozilu, le invalida morat voziti v vozilu, ko se parkira na parkirno mesto za invalide.

Odgovor posredoval-a: Zdravstveni dom Velenje dne 30.05.2018


Predlagal Aleš Sebanc dne 08.04.2018

Predlog za osvetlitev dveh prehodov za pešce: 1. prehod za pešce ob Kopališki Cesti, kjer je Bazen Velenje, 2. prehod za pešce - križišče Rudarske cesta in Prešernove ceste pri NLB Velenje in pa Intesa San Paolo Bank, zraven Okrepčevalnice Mladost.

Prenova osvetlitve obeh prehodov za pešce se bo izvedla v letošnjem letu.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 19.04.2018


Predlagal Aleš Sebanc dne 14.03.2018

Predlog za osvetlitev dveh prehodov za pešce: Šaleška cesta pri Mercator Centru Velenje in križišče Rudarske in Prešernove ceste (pri NLB). Kdaj bosta ta dva prehoda osvetljena in prijazna do starostnikov?

Ogledi osvetlitve prehodov za pešce so se že izvedli. Prenova osvetlitve, na prehodu za pešce, na križišču Rudarske ceste in Prešernove ceste, pri NLB Velenje, se bo izvedla v letošnjem letu. Medtem ko se bo prenova osvetlitve prehoda za pešce, pri Mercator Centru Velenje, izvedla v projektu sanacije Šaleške ceste, in sicer predvidoma v letu 2019.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 19.04.2018