Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Vprašal-a Franc Jerenec dne 30.09.2019

Z ženo živiva v še nedokončani hiši, ki je naenkrat postala za naju veliko breme. Zato sem pomislil, ali bi katera humanitarno naravnana organizacija bila pripravljena odkupiti to hišo. Zato vas prosim, če mi lahko poveste, ali je načeloma to možno sploh izvesti in na koga bi se lahko še obrnil za nasvet.

Prosimo, da se obrnete na g. Dejana Gorška iz podjetja Habit in sicer na telefonski številki 041 665 223 ali na dejan.gorsek@habit.si. Z veseljem vam bo pomagal.

Odgovor posredoval-a: HABIT d.o.o., dne 17.10.2019


Predlagal Aleš Sebanc dne 19.08.2019

Ob Cesti Talcev do Železniške postaje Velenje, ob celotnem Sončnem parku, manjkajo talne oznake za slepe in slabovidne.

Za pobudo se zahvaljujemo in jo bomo preučili. V Mestni občini Velenje, v okviru načrtovanja in izvedbe vseh novih investicij v cestno infrastrukturo, vedno upoštevamo tudi izvedbo ukrepov prijaznim do invalidov – npr. taktilne oznake, ponižani robniki, označba robov stopnic … Tako bo tudi v prihodnje.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 17.10.2019


Vprašal MILORAD ŠIKMAN dne 06.03.2019

Prosim za nasvet: kam se lahko obrnem za pogovor o najemu ali nakupu varovanega stanovanja v Velenju ali kje drugje?

Na Uradu za razvoj in investicije Mestne občine Velenje so pojasnili, da je gradnja bloka s petnajstimi oskrbovanimi stanovanji že pričela. Gradnja naj bi trajala približno eno leto. Stanovanja bodo najemniška, kar pomeni, da jih ne bo mogoče kupiti. Za več informacij glede oskrbovanih stanovanj se lahko obrnete na strokovnega sodelavca na telefon 03 8961 540.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 07.03.2019


Komentirala Darinka Barle dne 08.02.2019

Gospa ima dve opazki: 1. Stanovalci stanovanjskega bloka na Cankarjevi cesti 1 c in 1 b so brez ustrezne osvetlitve v nočnem času oz. v popolni temi. Še posebno v zimskem času, ker je teren lahko nevaren zaradi snega in poledice, zato bi bilo nujno urediti razsvetljavo in 2. Enak problem imajo stanovalci na Kidričevi cesti 11, 13, 15, ker med "blokom" in igriščem ni osvetlitve. Že večkrat se je zgodil napad na nemočne osebe s krajo s strani narkomanov in drugih nepridipravov, ki se zadržujejo v tem okolju.

1. Na Cankarjevi ulici že obstaja javna razsvetljava, vendar so jo na željo stanovalcev, zaradi moteče svetlobe, zasenčili. Trenutno zadevo urejajo in se dogovarjajo s Habitom. 2. Parcela na Kidričevi 11, 13 in 15 je v lasti etažnih lastnikov. Predlagamo, da si sami na fasado namestijo manjše reflektorje in tako osvetlijo območje.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 11.02.2019


Predlagal Aleš Sebanc dne 21.12.2018

Predlagam, da se uredijo talne oznake za slepe in slabovidne tam kjer manjkajo: Aškerčeva cesta, Cesta na jezero, Podhod pri Vili Bianci, pot do Vile Biance, Podhod Pesje, Kopališka cesta, Spominski center, Avtobusna postaja Velenje, Cesta talcev do Železniške postaje, Kopališka cesta do Vile Herbestein – tukaj tudi manjka pločnik.

Mestna občina Velenje v okviru načrtovanja in izvedbe vseh novih investicij v cestno infrastrukturo vedno upoštevamo tudi izvedbo ukrepov prijaznim do invalidov – npr. taktilne oznake, ponižani robniki, označba robov stopnic … Tako bomo ravnali tudi v bodoče. V sklopu rednih letnih ukrepov pa na območju celotne občine izvajamo (oz. prilagajamo) ponižanje robnikov na obstoječih pločnikih in peš površinah v mestu (v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi). Na območju občine načrtujemo tudi izgradnjo novih pločnikov, letos je predvidena izgradnja dveh – na Konovem, ob Konovski cest (od odcepa za dom KS Konovo do Kumra - križišče z Župančičevo cesto) in v Podkraju (ob LC 450 141 pri Bizjaku). Izgradnja novih pločnikov je odvisna predvsem od uspešne pridobitve zemljišč po katerih naj bi se zgradil pločnik in od finančnih sredstev. Žal zemljišče med Kopališko cesto in Vilo Herbestein ni v naši lasti in tam ne moremo pristopiti k izgradnji pločnika.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 11.02.2019