Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagala Dragica Camloh dne 27.10.2014

Na krožišču pri pokopališču v smeri Šoštanj ni smerokaza za pokopališče, ta je le v smeri Velenja iz smeri Šoštanj. Prosim da to uredite.

V krožišču je potrebna signalizacija ustrezno postavljena.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 19.11.2014


Vprašal Jurij Veršec dne 21.10.2014

Kolesarske steze so večinoma kolesarjem neprijazne, s stopničkami, ostrimi klančinami, nepotrebnimi spremembami nivojev. Kako boste ukrepali? Peš cona od Pesja, ki se konča pri Intersparu ima pri prehodu od zadnjih šaleških blokov do Intersparovega parkirišča 4 stopničke, za silo gre z gorskim kolesom ali otroškim vozičkom, za invalide pa je neprehodna. Se da kaj narediti?

Kolesarska pot se ne konča pri Sparu ampak pri Hoferju oz. pri avtopralnici. Klančine so speljane tako, kot je potrebno. Kar se tiče prehoda od zadnjih blokov do Intersparovega parkirišča je invalidskim vozičkom res onemogočen zaradi robnikov. Glede na to, da je v neposredni bližini ob cesti urejena kolesarska steza s klančinami, predlagamo, da jo uporabite in se s tem izognete oviram.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Predlagala Milica Kovač dne 21.10.2014

Cesta na Lipo Goriška do Mraza nujno potrebuje pločnike. To je glavna sprehajalna pot za vse prebivalce Gorice, za invalide z vozički, za mamice z otroškimi vozički, za lastnike psov in kužke, pa tudi za navadne občane.

Projektno dokumentacijo za izvedbo pločnika na Lipo in dela kolesarske steze od novih blokov do obračališča bomo pridobili še letos. V kolikor nam bodo proračunska sredstva dovoljevala realizacijo, bomo dela izvedli v letu 2015.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Vprašal-a Koordinacijski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 21.10.2014

Pozdravljeni, zanima me, ali boste kaj uredili grajski hrib, ki je zaraščen in neurejen od gasilskega doma navzgor proti Gradu Velenje? Hrib bi moral biti kot park, saj se tam sprehaja veliko ljudi. Hvala za odgovor!

Zemljišče, na katerem je pot od gasilnega doma proti skakalnici, ni v lasti Mestne občine Velenje, zato je zanjo odgovoren lastnik. Sanitarno sečnjo in košnjo 1x letno odreja kmetijska inšpekcija. Mestna občina Velenje bo lastnika pozvala, naj poskrbi, da je zemljišče vzdrževano in urejeno tako, da bistveno ne odstopa od urejenosti sosednjih zemljišč.

Odgovor posredoval-a: Občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja dne 21.10.2014


Vprašala Milica Kovač dne 21.10.2014

Povezovalna pot Goriška cesta – Celjska cesta še vedno nima povsod pločnikov. Cesta je zelo prometna in nevarna, saj je pot do šole in vrtca. Je kakšna možnost, da se to čim prej uredi?

MO Velenje je pred časom že imela rezervirana sredstva za izvedbo pločnika. Del pločnika bi potekal po zasebnih zemljiščih, zato smo skupaj z vodstvom KS Gorica začeli aktivnosti za pridobitev potrebnega zemljišča, vendar se je postopek zaradi neuspeha, na žalost, ustavil.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014