Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagal B JENKO dne 02.11.2014

Preureditev klančine s Ceste 3 v "parkirano vozilo" bi se lahko uredila tako, da bi prehod peš poti na parkirišču zasedel samo eno parkirišče, ki bi ga bilo potrebno zaščititi s talno oviro.

Res je, da se pešpot iz smeri Ceste III izpelje direktno na parkirišče, kjer so zarisani parkirni boksi. Za ureditev po predpisih bi morali eliminirati dve parkirni mesti, kar pa je ob splošnem pomanjkanju le-teh verjetno večje zlo kot to, da morajo pešci mimo parkiranih avtomobilov. Med njimi tako mora biti dovolj prostora, da se lahko gibljejo tisti, ki so vozila parkirali. Je pa pri tej poti še ena druga stvar; namreč kot drugod na Gorici, je tudi na tej poti prepreka, ki preprečuje vožnjo po njej, posledično pa tudi invalidskim vozičkom. Skratka gre za nekakšno zasilno rešitev, ki za večino uporabnikov predstavlja dobrodošlo bližnjico, žal pa je za invalide na vozičkih in gibalno ovirane nekoliko neprijazna. Vse druge možnosti, kot so ukinitev dveh parkirnih mest, ukinitev same poti ali odstranitev ovire bi pomenile še več nezadovoljnih kot sedaj.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 04.03.2015


Predlagal Milan Koren dne 31.10.2014

Od stopnic naprej je strma in drseča grbina, ki je nevarna posebno v zimskem času. Grbina naj se malo poravna, naredijo naj se stopnice ali varnostna ograja za oprijem. Tudi asfalt je močno razpokan in ga je potrebno obnovit. Glej sliko A in B. Pred vstopom na cesto za Lipo so še štiri stopnice, katere so ponoči nevidne. Niso razsvetljene zaradi tik ob poti nasajenega grmičevja. Glej sliko D posneto ponoči . Še večja nevarnost je, ker se lahko spotakneš in padeš na cesto, v tem trenutku pa naj pripelje avto in nesreča je tu.

Odgovor na predlog glede grbine: Predvidevamo, da bomo v letu 2015 postavili držalo za pešce na kritičnih mestih, vzdolž poti. Odgovor na pripombo glede slabo osvetljenih stopnic: Zadevo smo si ogledali s predstavnikom MČ Gorica. V naslednjih dneh bomo zasaditev, ki zastira pot svetlobi, odstranili.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Predlagala Dragica Camloh dne 27.10.2014

Na krožišču pri pokopališču v smeri Šoštanj ni smerokaza za pokopališče, ta je le v smeri Velenja iz smeri Šoštanj. Prosim da to uredite.

V krožišču je potrebna signalizacija ustrezno postavljena.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 19.11.2014


Vprašal-a Koordinacijski odbor v projektu "Velenje, starosti prijazno mesto" dne 21.10.2014

Pozdravljeni, zanima me, ali boste kaj uredili grajski hrib, ki je zaraščen in neurejen od gasilskega doma navzgor proti Gradu Velenje? Hrib bi moral biti kot park, saj se tam sprehaja veliko ljudi. Hvala za odgovor!

Zemljišče, na katerem je pot od gasilnega doma proti skakalnici, ni v lasti Mestne občine Velenje, zato je zanjo odgovoren lastnik. Sanitarno sečnjo in košnjo 1x letno odreja kmetijska inšpekcija. Mestna občina Velenje bo lastnika pozvala, naj poskrbi, da je zemljišče vzdrževano in urejeno tako, da bistveno ne odstopa od urejenosti sosednjih zemljišč.

Odgovor posredoval-a: Občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja dne 21.10.2014


Vprašala Milica Kovač dne 21.10.2014

Povezovalna pot Goriška cesta – Celjska cesta še vedno nima povsod pločnikov. Cesta je zelo prometna in nevarna, saj je pot do šole in vrtca. Je kakšna možnost, da se to čim prej uredi?

MO Velenje je pred časom že imela rezervirana sredstva za izvedbo pločnika. Del pločnika bi potekal po zasebnih zemljiščih, zato smo skupaj z vodstvom KS Gorica začeli aktivnosti za pridobitev potrebnega zemljišča, vendar se je postopek zaradi neuspeha, na žalost, ustavil.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014