Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagala Marija Skornišek dne 13.11.2014

Iz Goriške na Splitsko je potreben prehod za pešce. Ogromno otrok hodi po tej ulici iz Bevč v Zgornji Šalek.

V kolikor nam bodo finančne razmere to dopuščale, lahko prehod uredimo v letu 2015.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Predlagala Vitoslava Ostruh dne 12.11.2014

Ob Tomšičevi cesti me moti gostota (frekvenca) prometa, oziroma nepretočnost prometa na križišču pri Šumiju proti Jagru. Če se pelješ naravnost proti Jagru, sveti zelena luč 20 sekund. V tem času v križišču zavijejo levo 3 osebna vozila proti TUŠ-u, če so 4, je eno vozilo peljalo čez rdečo luč. Ob konicah je kolona vozil od semaforja do A banke, pa še dlje (glej fotografijo). Pogrešam rumeno oz. oranžno luč na semaforju za zavijanje levo proti TUŠ-u.

Zadeva je trenutno takšna zaradi zapore Jenkove ceste. V kratkem bomo zamenjali semaforske naprave v križišču (dodali tudi rumeno luč za levo zavijanje) in tudi podaljšali zelene intervale na Tomšičevi in Cesti Simona Blatnika.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 13.11.2014


Predlagala Ana Krajnik Pistotnik dne 10.11.2014

Pot od kulturnega doma do Prešernove ceste se konča zožena na ozko klančino. Obiskovalci večernih prireditev tako nepričakovano stopijo preko robnika, posledica je lahko padec ali poškodba gležnja. Ta del tudi ni posebej osvetljen. Predlog: rumeno obarvati robnika na obeh straneh klančine.

Na Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje smo naročili izvajalcu, da z rumeno barvo označi robnik levo in desno ob klančini, zato bo to v najkrajšem možnem času urejeno. Objavljeno 10. 12. 2014: Od včerajšnjega dne dalje je robnik označen z rumeno barvo.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 10.12.2014


Komentirala Neznan Neznan dne 05.11.2014

Pozdravljeni, želela bi se javno zahvaliti društvu Hospic, katerega osnovna naloga je oskrba hudo bolnih oziroma ljudi z boleznijo v zaključni fazi in njihovih svojcev na domu, ki žalujejo. Čutim se dolžno, da povem, kako požrtvovalni in strokovni so prostovoljci društva Hospic. Naša družina se je soočila z izgubo zeta in ne znam si predstavljati, kako bi bilo brez njihove pomoči. V vsakem trenutku so nam bili v pomoč, zato želim, da ljudje vedo, kam se lahko obrnejo, ko se znajdejo v stiski. Premalo je obveščanja o delu prostovoljcev društva Hospic, zato ljudje ne vedo, da obstaja tudi ta možnost, kadar žalujejo. Hvala še enkrat za vso pomoč, ki smo je bili deležni s strani Hospica. Lep pozdrav!

Prisrčna hvala za spodbudne besede. Prostovoljke z velikim spoštovanjem vstopamo v družine in smo zadovoljne, da je naše delo prijazno sprejeto. Tudi javna zahvala pripomore k večji prepoznavnosti, zato je vaše sporočilo resnično dragoceno. Prijazen pozdrav, Slovensko društvo hospic, OO Velenje

Odgovor posredoval-a: Društvo Hospic Velenje dne 06.11.2014


Komentirala Mojca Skralovnik dne 05.11.2014

Stopnice v podhodu pri pošti so lepo označene, žal z zelo slabo barvo, saj bo kmalu izginila. Klopce v mestu in na pešpoti na Gorico so prenizke. Le poglejte starejše kako sedajo, vstanejo še težje. Pohvalila bi pločnik in urjene klančine pri parkirnih prostorih za Pako pred Lekarno.

Z barvo želimo olajšati gibanje po stopnicah predvsem slabovidnim. Ideja je bila, da označimo vsako stopnico z rumeno barvo. In smo to naredili. Vse bi bilo v redu, če bi se barva obdržala. Žal pa se je zaradi granitnih stopnic in neugodnih vremenskih razmer barva hitro začela luščiti. Sicer z barvo ni nič narobe, smo pa ob tem ugotovili, da za ta namen ni primerna. Tudi predlani se je barva luščila, vendar niti približno v takem obsegu. Lani smo imeli poizkus z odsevnimi trakovi, ki pa so se tudi odlepili, tako, da je s tem kar nekaj težav. Kakorkoli, takoj po končani zimi bomo poskusili na tržišču poiskati drugačno rešitev za označitev stopnic. Odgovor glede klopi: Ker postavljamo klopi tipa MOV je njihova višina pač takšna kot je višina betonske osnove. Če se bomo odločili za drugačen tip oziroma model klopi, bomo lahko izbirali tudi višino klopi.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014