Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Vprašala Simona Onuk dne 07.02.2020

Zaprt dovoz Trebuša

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 03.03.2020


Komentirala Darinka Barle dne 25.11.2019

Spoštovani! Ponosna sem na naše mesto Velenje in boli me, ker opažam, da se pogosto ponavljajo prekrški občanov, ki parkirajo svoja vozila na zelenici med lekarno in Trgom mladosti (Vodnikova cesta). Poškodovana zelenica še posebej izstopa ob slabem oz. deževnem vremenu, ko na zelenici zaradi teže vozil nastane vdolbina in se v njej nabira voda. Potrebno je le postaviti ovire oz. urediti robnik, kot je že na drugem delu Vodnikove ceste (levo in desno). Menim, da je redarjev premalo in tudi ne opazijo tega mesta, sicer bi se zagotovo že kaj ukrenilo. Upam, da takšnih prizorov na tem mestu kmalu ne bo več videti.

Iz Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja so sporočili, da se tudi na tej lokaciji izvajajo redni pregledi. V kolikor je vozilo nepravilno parkirano, redarska služba ustrezno ukrepa. Dela na tem odseku zaenkrat niso predvidena.

Odgovor posredoval-a: Občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja dne 17.12.2019


Vprašala Milja Krajnc dne 23.11.2019

Gospa Kranjc sprašuje: Odpadno olje lahko oddaš odpad na zbirnem centru, ampak kako naj pride na cilj starejši brez prevoza in samo z možnostjo najetja taksija, ki si ga ne more privoščiti? Ali le lahko upamo na rešitev s postavitvijo posod? Hvala za konkreten odgovor in lepo vas pozdravljam.

Na Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje odgovarjajo, da se zbiranje odpadnega olja izvaja sočasno z zbiranjem nevarnih odpadkov. Odpadno olje je za okolje na nek način nevarno, če pride do razlitja, saj preprečuje mikroorganizmom, da opravljajo svoje procese, tako v vodi, kot v zemlji. Tudi oddaja olja na klic najbrž ne bo možna, ker draži sistem zbiranja. Zadeva bo obravnavana na redni koordinaciji v januarju. Eno je, ko gledamo iz vidika posameznika, ki je okoljsko ozaveščen, drugo pa iz vidika sistemske ureditve in vidika sprejemljivih stroškov in vzdržnosti sistema. Oddaja je možna enkrat letno ob akcijah ali pa v zbirnem centru med letom. Od novembra 2018 imajo starejši in gibalno ovirani Velenjčani možnost brezplačnega prevoza med delovniki s Kameratom (080 15 70).

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 17.12.2019


Vprašala Milja Krajnc dne 14.11.2019

Ga. Milja sprašuje: "Pri kuhi se nabere odpadno olje, katerega nikakor ne moreš odvreči v odtok. Vsako leto ga hranim do datuma, ko se zbirajo nevarni odpadki v mesecu maju. Sprašujem, zakaj ne bi bilo tudi v našem mestu mogoče olje odlagati na zato določene odpadne posode, tako kot imajo urejeno v večini slovenskih mest?"

Odpadno olje je mogoče oddati tudi v Zbirnem centru v času, ko je odprt. O tem imate obvestilo v brošuri, ki jo vsako leto prejme vsak plačnik ravnanja z odpadki v MOV. Pri oddaji je potrebno pokazati zadnji odrezek plačila storitve PUP- Saubermacherju.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 20.11.2019


Vprašala Cvetka Ažman dne 05.10.2019

Pri stanovanjskem bloku na Stantetovi 4 sta označeni dve parkirni mesti za invalide, vhod pa ni prilagojen ne za mamice z otroškimi vozički ne za invalidske vozičke. Prav tako v bloku ni dvigala. Ali se da tu kaj narediti in kdo je za to pristojen?

Pristojni za tovrstna vprašanja je upravnik stavbe. Na naslovu Stantetova 4, je to Mako Turnšek d.o.o. (03 570 93 55). Predlagamo, da se obrnete na njih.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za družbene dejavnosti dne 17.10.2019